Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 63. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  01.08.2018. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.        

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
  • Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
 2. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 3. Elaborat  o društveno-ekonomskoj opravdanosti  pokretanja I ciklusa studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 4. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja II (drugog) ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti
 6. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 62. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.07.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 09:00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 5-8 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 3. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 62. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  10.07.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.

NAPOMENA: Prije početka radnog dijela 62. sjednice, u 10,00 sati, a u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program će biti odata počast svim žrtvama genocida.

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA

Obaviještavamo vas da je  Kolegij Skupštine   Zeničko-dobojskog kantona nakon telefonskih konsultacija, jednoglasno prihvatio zahtjev poslanika Jukić Damira za dopunu Prijedloga Dnevnog reda 61. sjednice Skupštine, te da je saglasan da se Prijedlog Dnevnog  reda 61. sjednice Skupštine, zakazane za 28.06.2018. godine dopuni tačkom 8. pod nazivom “Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine”, tako da dopunjeni Prijedlog Dnevnog reda glasi:    

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih,
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine,
 9. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda),
 10. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,
 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu  

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 61. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  28.06.2018. godine /četvrtak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10:00 sati.

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih,
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 8. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda),
 9. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,
 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu  

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

                                                     

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 60. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  22.05.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prednacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije       
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu 
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 59. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 24.04.2018. godine /UTORAK/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici s početkom u 10:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina - skraćeni postupak
 2. Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021.
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 3. Inicijativa Udruženja taksista sa područja Ze-do kantona i to: Udruženje taksista Breza, Visočko udruženje taksista iz Visokog, Udruženje taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženje taksista Tešanj i Udruženje taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:  6/10 i 5/16)
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu
 5. Godišnji  Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici  za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak


                                                                            

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma