Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 60. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  22.05.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prednacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije       
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu 
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 59. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 24.04.2018. godine /UTORAK/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici s početkom u 10:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina - skraćeni postupak
 2. Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021.
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 3. Inicijativa Udruženja taksista sa područja Ze-do kantona i to: Udruženje taksista Breza, Visočko udruženje taksista iz Visokog, Udruženje taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženje taksista Tešanj i Udruženje taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:  6/10 i 5/16)
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu
 5. Godišnji  Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici  za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak


                                                                            

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 58. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 11.04.2018. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici s početkom u 11:00 sati (odnosno nakon završetka nastavka 57. sjednice Skupštine).

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju – skraćeni postupak
 2. Elaborat o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 3. Elaboratat o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
 4. Inicijativa Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije – Prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/13 i 1/14)

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 57. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 11.04.2018. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 5-7 usvojenog dnevnog reda)

 

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu
 2. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

 

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 56. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.03.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 10:00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 6-8  usvojenog dnevnog reda)

 

 1. Inicijativa Senaida Begića, poslanika u Skupštini Kantona za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBIH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)
 2. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2017. godinu
 3. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kanton

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 57. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.03.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici s početkom u 11:00 sati (odnosno nakon završetka nastavka 56. sjednice Skupštine).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 2. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 3. Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i usvajanje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu
 4. Inicijativa Damira Jukića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Rezolucije ili drugog pravnog akta u vezi sa podrškom izgradnji buduće trase auto-puta Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona, (preko Žepča–Zavidovića, poznata trasa Tuzla-Bijeljina do Beograda)
 5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu
 6. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu
 7. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma