Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 65. /svečanu/ sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2018. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

PROGRAM SVEČANE SJEDNICE SKUPŠTINE KOJA SE ODRŽAVA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”

 

I dio:

 • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka
 • Odavanje počasti žrtvama rata i borcima poginulim u odbrani države BiH
 • Prigodan govor premijera Kantona Miralema Galijaševića

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 1. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona:
  • UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  • kompanija “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  • Mirjana Agačević
  • akademik, prof. dr. Dževad Karahasan
  • Ismail Zulfić
  • Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  • Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  • Emil Brnić – posthumno
 2. Dodjela Povelje Zeničko-dobojskog kantona počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona
  • Hulusi Akar
  • Stjepan Mesić
 3. Umjetnički program

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 64. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  17.08.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  09,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mirjani Agačević
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Dževadu Karahasanu
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ismailu Zulfiću
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Emilu Brniću – posthumno
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Akar Hulusi
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Stjepan Mesić
 2. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2017. godini
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Informacija o koncesijama na vodama za 2017. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 63. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  01.08.2018. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.        

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
  • Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
 2. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 3. Elaborat  o društveno-ekonomskoj opravdanosti  pokretanja I ciklusa studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 4. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja II (drugog) ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti
 6. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 62. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.07.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 09:00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 5-8 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 3. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 62. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  10.07.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.

NAPOMENA: Prije početka radnog dijela 62. sjednice, u 10,00 sati, a u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program će biti odata počast svim žrtvama genocida.

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA

Obaviještavamo vas da je  Kolegij Skupštine   Zeničko-dobojskog kantona nakon telefonskih konsultacija, jednoglasno prihvatio zahtjev poslanika Jukić Damira za dopunu Prijedloga Dnevnog reda 61. sjednice Skupštine, te da je saglasan da se Prijedlog Dnevnog  reda 61. sjednice Skupštine, zakazane za 28.06.2018. godine dopuni tačkom 8. pod nazivom “Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine”, tako da dopunjeni Prijedlog Dnevnog reda glasi:    

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih,
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine,
 9. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda),
 10. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,
 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu  

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 61. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  28.06.2018. godine /četvrtak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10:00 sati.

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih,
 3. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 8. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda),
 9. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,
 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu  

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

                                                     

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma