Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i člana 7. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 20. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.04.2012. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu-nastavak pretresa,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu-hitni postupak.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Miralem Galijašević

Na osnovu člana 51. stav 1. i člana 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 19. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 12.04.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Na nastavku  sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o građenju-skraćeni postupak, predlagač: poslanica Hermina Herco-Bilajac,
5. Inicijativa Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj za davanje autentičnog tumačenja odredaba članova 3. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09),
6. Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11)-nastavak izjašnjavanja,
7. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2011. godini.

 

Predsjedavajući Skupštine
Miralem Galijašević

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 19. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.03.2012. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave-skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o građenju-skraćeni postupak, predlagač: poslanica Hermina Herco-Bilajac,
 5. Inicijativa Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj za davanje autentičnog tumačenja odredaba članova 3. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09),
 6. Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11)-nastavak izjašnjavanja,
 7. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2011. godini.

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Sretko Radišić s.r.

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 18. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.02.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici.

Sjednica će biti održana u dva dijela:

 • PRVI, SVEČANI DIO SJEDNICE U POVODU 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BIH, SA POČETKOM U 11,00 SATI
 • DRUGI, RADNI DIO SJEDNICE PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU, SA POČETKOM U 12,00 SATI

Za radni dio sjednice predlažem:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o zakupu stana
 2. Prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH-hitni postupak
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 5. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-31.12.2011. godine
 6. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu
 7. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

 

Predsjedavajući Skupštine
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma