Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 43. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 22.03.2022. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 4. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina            

        - Strategija kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar - decembar 2021. godine.

 

             S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

NAPOMENA: Materijali za sjednicu dostupni za preuzimanje u download sekciji (LINK).

Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 43. sjednice Skupštine preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, te poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između osoba.

 

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.01.2022. godine, tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, većinom glasova zauzeo stav da se ranije utvrđeni termin održavanja 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazane za dan 31.01.2022. godine /ponedjeljak/ sa početkom u 11:00 sati, promijeni iz razloga hitne potrebe razmatranja na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak (koji je utvrdila Vlada Kantona na svojoj 43. vandrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 27.01.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati, te nakon toga isti uputila u skupštinsku proceduru), i njegovog uvrštavanja na prijedlog dnevnog reda 42. sjednice Skupštine, a kako bi se ispoštovale sve procedure i rokovi propisani Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te kako bi se dobilo dovoljno vremena za održavanje sjednica nadležnih stalnih radnih tijela Skupštine na kojima bi se razmatrao Prijedlog navedenog Zakona i kako bi se utvrdio određeni rok za eventualno podnošenje amandmana na Prijedlog pomenutog Zakona i razmatranje istih od strane Vlade Kantona.

 

Zbog navedenog, Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je odredio novi termin  održavanja 42. sjednice Skupštine i to na dan 03.02.2022. godine /četvrtak/ sa početkom u 11:00 sati.

 

Također vas obavještavamo da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.01.2022. godine, tokom istih usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, (nakon prihvatanja prijedloga za promjenu termina održavanja 42. sjednice Skupštine, kao preduslova za razmatranje zahtjeva zastupnika Ćazima Huskića za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda iste sjednice), razmatrao i prihvatio zahtjev Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 03.02.2022. godine u 11,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice izmijeni i dopuni na način da se iza tačke 2. doda nova tačka 3., koja glasi:

 

 

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak“.

 

Dosadašnje tačke prijedloga dnevnog reda broj: 3., 4. i 5. postaju tačke 4., 5. i 6., tako da izmijenjeni i dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:

 

D N E V N I  R E D

 

1.Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona

2.Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine

                         -Utvrđivanje mišljenja Skupštine-

3.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak

4.Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

5.Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu                                                                                                               

6.Inicijativa Zakonodavno-pravne komisije Skupštine sa 19. sjednice održane 01.06.2020. godine za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19).

 

 

 1. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održat će se u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a (sjedište Kantona), u Zenici i održat će se prema ranije sačinjenom Protokolu za održavanje 42. sjednice Skupštine, s tim da se i u istom mijenja termin održavanja sjednice za dan 03.02.2022. godine u 11,00 sati.

 

                                             

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić, s.r.    

 

Napomena: Materijali za sjednicu postavljeni su u download sekciji VIII saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 41. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  29.12.2021. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1.Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu - skraćeni postupak,   

2.Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak,            

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
-    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,

4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
-    Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,                

5.Prijedlog Odluke o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave

6.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata,

7.Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu,

8.Inicijativa Smajić Himze, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom,

9.Inicijativa Piljug Enesa, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

             S poštovanjem,

                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI  

                Ćazim Huskić s.r.

 

 

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 41. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera fizičke distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).                                                                     

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 40. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.11.2021. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  11:00 sati.   

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog  Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu - skraćeni postupak
 3. Inicijativa JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08)
 4. Inicijativa Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice, za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/09 i 13/11-autent. tum.)
 5. Inicijativa Efendić Merime iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na promet nekretnina – član 6., a u vezi sa članom 3. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 6/13 i 6/18)
 6. Inicijativa Jasmina Duvnjaka, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za usvajanje-donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 40. sjednice Skupštine, obavezno se treba pridržavati mjera fizičke distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 39. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  29.10.2021. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 3. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Informacija o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
 9. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 38. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  29.09.2021. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak, predlagača Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

- Utvrđivanje mišljenja Skupštine –

 1. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (odnosi se na 2020. godinu)
 3. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini
 4. Inicijativa Općinskog vijeća Zavidovići za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 18/19)
 5. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu                                                     
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2020. godinu

    

PREDSJEDAVAJUĆI  

Ćazim Huskić     

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 38. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera fizičke distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).                                                       

 

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 38. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 29.09.2021. GODINE U 10:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA                

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma