Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 47. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.07.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 09:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 4. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
 5. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona Huseyinu Kansuu
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šefiku Džaferoviću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Gordani Ristović-Muslija
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Faruku Midžiću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Jasminu Mrkonji
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Halilu Mehtiću
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Zvonki Grbavcu
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Udruženju “Forum građana Zenice”
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Kemalu Mahmutefendiću-posthumno
 6. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 47. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 29.07.2022. GODINE U 09:30 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

OBAVIJEST

O IZMJENI I DOPUNI PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA 46. SJEDNICE

SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 29.06.2022. GODINE

 

 

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 20.06.2022. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, prihvatio zahtjev Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 29.06.2022. godine u 11,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice izmijeni i dopuni na način da se iza tačke 1. doda nova tačka 2., koja glasi:

 

 

„2. Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona“

 

 

Dosadašnje tačke prijedloga dnevnog reda broj: 2.,3.,4.,5. i 6. postaju tačke 3.,4.,5.,6. i 7., tako da izmijenjeni i dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:    

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju
 2. Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona
 3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine
 5. Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 6. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini
 7. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Ćazim Huskić, s.r.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 45. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.05.2022. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine

                            - Utvrđivanje mišljenja Skupštine-

 1. Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

      - Odluka o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog

        kantona

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 2. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 4. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2021. godinu.

                                                                                                                                              

S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja 45. sjednice Skupštine, preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 44. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.04.2022. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2020. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2020. godinu
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 5. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2021. godinu
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

                                                                                                                                              

S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 44. sjednice Skupštine preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, te poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između osoba.

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 43. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 22.03.2022. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 4. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina            

        - Strategija kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar - decembar 2021. godine.

 

             S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

NAPOMENA: Materijali za sjednicu dostupni za preuzimanje u download sekciji (LINK).

Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 43. sjednice Skupštine preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, te poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između osoba.

 

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.01.2022. godine, tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, većinom glasova zauzeo stav da se ranije utvrđeni termin održavanja 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazane za dan 31.01.2022. godine /ponedjeljak/ sa početkom u 11:00 sati, promijeni iz razloga hitne potrebe razmatranja na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak (koji je utvrdila Vlada Kantona na svojoj 43. vandrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 27.01.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati, te nakon toga isti uputila u skupštinsku proceduru), i njegovog uvrštavanja na prijedlog dnevnog reda 42. sjednice Skupštine, a kako bi se ispoštovale sve procedure i rokovi propisani Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te kako bi se dobilo dovoljno vremena za održavanje sjednica nadležnih stalnih radnih tijela Skupštine na kojima bi se razmatrao Prijedlog navedenog Zakona i kako bi se utvrdio određeni rok za eventualno podnošenje amandmana na Prijedlog pomenutog Zakona i razmatranje istih od strane Vlade Kantona.

 

Zbog navedenog, Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je odredio novi termin  održavanja 42. sjednice Skupštine i to na dan 03.02.2022. godine /četvrtak/ sa početkom u 11:00 sati.

 

Također vas obavještavamo da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.01.2022. godine, tokom istih usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, (nakon prihvatanja prijedloga za promjenu termina održavanja 42. sjednice Skupštine, kao preduslova za razmatranje zahtjeva zastupnika Ćazima Huskića za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda iste sjednice), razmatrao i prihvatio zahtjev Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 03.02.2022. godine u 11,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice izmijeni i dopuni na način da se iza tačke 2. doda nova tačka 3., koja glasi:

 

 

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak“.

 

Dosadašnje tačke prijedloga dnevnog reda broj: 3., 4. i 5. postaju tačke 4., 5. i 6., tako da izmijenjeni i dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:

 

D N E V N I  R E D

 

1.Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona

2.Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine

                         -Utvrđivanje mišljenja Skupštine-

3.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak

4.Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

5.Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu                                                                                                               

6.Inicijativa Zakonodavno-pravne komisije Skupštine sa 19. sjednice održane 01.06.2020. godine za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19).

 

 

 1. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održat će se u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a (sjedište Kantona), u Zenici i održat će se prema ranije sačinjenom Protokolu za održavanje 42. sjednice Skupštine, s tim da se i u istom mijenja termin održavanja sjednice za dan 03.02.2022. godine u 11,00 sati.

 

                                             

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić, s.r.    

 

Napomena: Materijali za sjednicu postavljeni su u download sekciji VIII saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma