Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 66. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  17.09.2018. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih 
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona,  predlagača: Duvnjak Jasmina, Sarajlić Ismeta, Jupić Amre i Husejnagić Muniba
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. Godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Elaborat o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period  I-VI 2018. godine
 9. Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak                                                

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 65. /svečanu/ sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2018. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

PROGRAM SVEČANE SJEDNICE SKUPŠTINE KOJA SE ODRŽAVA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”

 

I dio:

 • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka
 • Odavanje počasti žrtvama rata i borcima poginulim u odbrani države BiH
 • Prigodan govor premijera Kantona Miralema Galijaševića

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 1. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona:
  • UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  • kompanija “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  • Mirjana Agačević
  • akademik, prof. dr. Dževad Karahasan
  • Ismail Zulfić
  • Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  • Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  • Emil Brnić – posthumno
 2. Dodjela Povelje Zeničko-dobojskog kantona počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona
  • Hulusi Akar
  • Stjepan Mesić
 3. Umjetnički program

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 64. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  17.08.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  09,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mirjani Agačević
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Dževadu Karahasanu
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ismailu Zulfiću
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Emilu Brniću – posthumno
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Akar Hulusi
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Stjepan Mesić
 2. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2017. godini
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Informacija o koncesijama na vodama za 2017. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 63. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  01.08.2018. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.        

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
  • Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina
 2. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 3. Elaborat  o društveno-ekonomskoj opravdanosti  pokretanja I ciklusa studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
 4. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja II (drugog) ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti
 6. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 62. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.07.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 09:00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 5-8 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 3. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 62. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  10.07.2018. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  10,00 sati.

NAPOMENA: Prije početka radnog dijela 62. sjednice, u 10,00 sati, a u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program će biti odata počast svim žrtvama genocida.

        Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma