Najave sjednica

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam NASTAVAK 1. (KONSTITUIRAJUĆE) sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 02.12.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, ul. Kučukovići br. 2., sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED:
(tačka 6. usvojenog dnevnog reda)

 1. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI  8. SAZIVA SKUPŠTINE
Ćazim Huskić  

NAPOMENE:

 • S obzirom da se još nisu stekle ustavne i poslovničke pretpostavke za razmatranje tačaka 4 i 5 usvojenog dnevnog reda (s obzirom da Klub poslanika Bošnjaka u Skupštini ZDK na svojoj 1. sjednici održanoj 21.11.2022. godine u pauzi 1. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine ZDK nije postigao saglasnost oko kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, tako da od strane Komisije za izbor i imenovanja (privremene) nije dostavljen u Skupštinu Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, (tačka 4 usvojenog dnevnog reda) kojim se potvrđuju prijedlozi Kluba poslanika Bošnjaka, Kluba poslanika Hrvata i Kluba poslanika Srba 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da se za predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine izaberu predloženi kandidati od strane pomenutih klubova naroda, što je neophodan preduslov da bi predloženi kandidati mogli između sebe odlučiti ko će biti predsjedavajući Skupštine i o tome upoznati Skupštinu. Slijedom toga, u Skupštinu nije mogao biti dostavljen ni Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine (tačka 5 usvojenog dnevnog reda), s obzirom da u sastav istog između ostalog ulaze i predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine.
 • Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja nastavka sjednice preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 1. (KONSTITUIRAJUĆU) sjednicu 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 21.11.2022. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, ul. Kučukovići br. 2., sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED:

 1. Predočavanje Odluke Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata Općih izbora u BiH 2022. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, sa izvještajem o ovjeri i dodijeljenim mandatima osobama koje su dobile poslanički mandat
  • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine, uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, zajedničko davanje i pojedinačno potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremene)
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI  8. SAZIVA SKUPŠTINE
Ćazim Huskić                

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja sjednice preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 50. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 23.09.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 09:30 sati.  

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak

2.Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju i prihvatanju grant sredstava kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau/njemačka razvojna banka-KfW putem revolving fonda Federacije Bosne i Hercegovine

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

-Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. godina.

 

             S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

 

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 49. (svečanu) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2022. godine /ponedjeljak/ sa početkom u 11:00 sati,  u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici.

SVEČANA SJEDNICA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ĆE BITI ODRŽANA SA SLJEDEĆIM SADRŽAJEM:

D N E V N I  R E D

I dio:

 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine
 • Odavanje počasti žrtvama rata
 • Prigodan govor premijera Kantona

II dio:

 • DODJELA JAVNIH PRIZNANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA:
 1. Dodjela Povelje Kantona počasnom građaninu Zeničko-dobojskog kantona Huseyin Kansu
 2. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona:
  • Šefiku Džaferoviću
  • Gordani Ristović-Muslija
  • Faruku Midžiću
  • Jasminu Mrkonji
  • Halilu Mehtiću
  • Zvonki Grbavcu
  • Udruženju “Forum građana Zenice”
  • Kemalu Mahmutefendiću-posthumno
 3. Umjetnički program (izvođenje muzičke numere).

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE  49. (SVEČANE) SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 29.08.2022. GODINE U 11:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Nakon sjednice predviđen je prijem/koktel za zvanice javnog, društvenog i kulturnog života u auli zgrade sjedišta Zeničko-dobojskog kantona (zgrada RMK Prometa).

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom trajanja sjednice Skupštine, preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 48. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 24.08.2022. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 09:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona.

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 48. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 24.08.2022. GODINE U 09:30 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja 48. sjednice Skupštine, preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 47. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.07.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 09:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 4. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
 5. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona Huseyinu Kansuu
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šefiku Džaferoviću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Gordani Ristović-Muslija
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Faruku Midžiću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Jasminu Mrkonji
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Halilu Mehtiću
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Zvonki Grbavcu
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Udruženju “Forum građana Zenice”
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Kemalu Mahmutefendiću-posthumno
 6. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 47. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 29.07.2022. GODINE U 09:30 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma