119. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.09.2021. godine

09 Sep 2021
655 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.08.2021. godine;
 2. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu,uslovima osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad komisija koje osniva Vlada Zeničko-dobojskog kantona i rukovodilac kantonalnog organa državne službe;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za pravosuđe i upravu, za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Grada Zenice i Općinskog suda u Zenici, a koji se odnosi na izgradnju aneksa zgrade Općinskog suda u Zenici i rekonstrukciju dijela postojećeg objekta;
 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava transfera od strane Općine Kakanj;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje,nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju o Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o imenovanju, utvrđivanju visine i isplati naknade Komisije za odabir projekata koji će se finansirati iz namjenskih sredstava zaštite okoliša za 2021. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma