116. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.08.2021. godine

11 Avg 2021
577 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.07.2021. godine;
 3. Program utroška budžetskih sredstava u 2021. godini – (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2021. godini;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2021. godini;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JULI 2021. godine;
 15. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, broj: 02-11-8603/21 od 16.06.2021. godine;
 20. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu finalizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Breza;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ristić Dragutinu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za nabavku i ugradnju stolarije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muslić Tahiru, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetović Hazimu, raseljenom licu iz Žepča, na ime učešća u sufinansiranju dijela troškova nabavke motokultivatora koji je predmet Ugovora o dodjeli poljoprivredne mehanizacije, plastenika i opreme zaključenog između imenovanog i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u općinu Kakanj, na ime pomoći za kupovinu sadnica voća i izgradnju eko sušare za voće, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Šemsadi, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Amri, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fazlibegović Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdarević Nevresi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje sina imenovane;
 35. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 36. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih fiksnih telefona;
 37. Zaključak o zaduženjima vezanim za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva, uposlenike obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma