38. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 29.09.2021. godine

29 Sep 2021
319 puta

U S V O J E N I    D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona -skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju - skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak, predlagača Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

              - Utvrđivanje mišljenja Skupštine –

 1. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (odnosi se na 2020. godinu)
 3. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini
 4. Inicijativa Općinskog vijeća Zavidovići za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 18/19)
 5. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2020. godinu

AKTI DONESENI NA 38. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona.

Donesene odluke:

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica.
 • Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, da u međusobnoj saradnji i u saradnji sa službama za boračko-invalidsku zaštitu općina i gradova na području Zeničko-dobojskog kantona, iznađu mogućnost za oslobađanje boračke populacije od plaćanja takse od 10,00 KM na Uvjerenje o kretanju, koje im je neophodno prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje njihovih prava propisanih Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativa Općinskog vijeća Zavidovići za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, te zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 15 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informacija o koncesijama na vodama za 2020. godinu.

 

                                                                                                 Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma