Printaj ovu stranu

PROJEKAT-Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i osobe sa posebnim potrebama u Visokom

22 Feb 2012
4367 puta

U novembru 2011. godine položen je kamen temeljac za igradnju zgrade Dnevnog centra za djecu i osobe sa posebnim potrebama u Visokom. Ovaj projekat je zajednički poduhvat Vlade Zeničko-dobojskog kantona, općine Visoko, nevladinog sektora i partnera iz SR Njemačke.

Projektom „Izgradnje zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Visokom Vlada i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona nastavljaju politiku razvoja zaštite osoba sa posebnim potrebama. Ovaj strateški pristup predviđa postepenu izgradnju mreže decentralizovanih struktura i usluga za ovu ciljnu grupu na području našeg kantona u saradnji vladinog i nevladinog sektora sa inostranim donatorima.

Izgradnjom ovog Dnevnog centra otvoriće se nove životne perspektive za sljedeće ciljne grupe:

  • djecu i mlade sa posebnim potrebama školskog uzrasta koje zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovni školski sistem, sa područja općina Visoko, Kakanj, Breza, Vareš i Olovo, te
  • za određeni broj odraslih osoba sa posebnim potrebama sa područja pomenutih općina koje nisu osposobljene za rad.

Aktivnosti izgradnje zgrade koordinira udruženje Humanost kao implementator projekta u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općinom Visoko te sa njemačkom organizacijom Terra Tech iz Marburga kao administrativnim partnerom i stručnim partnerom Lebenshilfe iz Plauena.

Učešće u finansiranju ovog projekta će uzeti Vlada SR Njemačke kao većinski investitor sa cca. 1.173.000 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 150.000 KM, Općina Visoko sa cca. 175.000 KM i organizacija BILD hilft iz Njemačke sa cca. 60.000 KM.

Iskustva iz sličnih dnevnih centara, koji postoje u Zenici (Centar za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama) i Maglaju (Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama), govore o značaju dnevnog zbrinjavanja kako za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama kao direktne korisnike tako i za njihove porodice za koje ovaj vid zbrinjavanja predstavlja rasterećenje i doprinosi njihovom boljem funkcionisanju.

Poseban značaj u okviru projekta će imati zbrinjavanje odraslih osoba sa posebnim potrebama koji nisu osposobljene za rad. Kroz rad u radionicama u sklopu Dnevnog centra ovim osobama bi se pružila mogućnost dalje integracije u društvene tokove kroz doedukaciju, profesionalnu rehabilitaciju i mjere radnog osposobljavanja.

Sa društveno-ekonomskog aspekta, može se konstatovati da je ovaj projekat usmjeren ka tome da doprinese smanjenju broja korisnika smještaja u velikim ustanovama socijalne zaštite. S druge strane, dnevni boravak u ovom centru će predstavljati daleko humaniji vid zaštite cjelokupne ciljne grupe projekta.

Galerija slika