119. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

30 Avg 2021
1942 puta

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.08.2021. godine;
 2. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu,uslovima osnivanja i utvrđivanju  visine naknade za rad komisija koje osniva Vlada Zeničko-dobojskog kantona i rukovodilac kantonalnog organa državne službe;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za pravosuđe i upravu, za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Grada Zenice i Općinskog suda u Zenici, a koji se odnosi na izgradnju aneksa zgrade Općinskog suda u Zenici i rekonstrukciju dijela postojećeg objekta;
 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava transfera od strane Općine Kakanj;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje,nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju o Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, na kraći period;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju povremene komisije za izbor Upravnog odbora JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica i člana Upravnog odbora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, predstavnika Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj, predstavnika Ministarstva zdravstva;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju povremene komisije za izbor Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor i nominiranje člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, predstavnika Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Muneveri, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Azri, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovane;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vražić Muhamedu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zahirović Zukejni, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovane;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Esadu, iz Vareša, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o imenovanju, utvrđivanju visine i isplati naknade Komisije za odabir projekata koji će se finansirati iz namjenskih sredstava zaštite okoliša za 2021. godinu;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Komisije za izbor državnih službenika Agencije za državnu i Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima komisije za izbor državnog službenika “Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove”.

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma