Printaj ovu stranu

ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARTSVA ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU-OSNOVNI PODACI O RADNIM MJESTIMA

Ministar - Nebojša Nikolić

++387 (0)32460740

 

Tajnik Ministarstva - Ružica Jukić-Ezgeta

++387(0)32460740

 

Viši referent za tehničke potrebe - Nada Bambur

++ 387(0)32460740

 

A - SEKTOR ZA PRAVOSUĐE

Pomoćnik ministra za pravosuđe -  Amila Begagić

++387(0)32460740

 

Stručni suradnik za oblast pravosuđa i izvršenje kaznenih sankcija – Amer Krđalić

++387 (0)32460740 lok. 218

++387 (0)32460218

 

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove –Azra Hećo

++387 (0)32460740 lok. 736

++387 (0)32460736

 

Šef računovodstva-nepopunjeno  

++387 (0)32460740 lok. 743

++387 (0)32460743

 

Viši referent za unos podataka u jedinici Trezora – Željka Arnautović

++387 (0)32460740 lok. 743

++387 (0)32460743

 

B -SEKTOR ZA UPRAVU I PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Pomoćnik ministra za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona – nepopunjeno

++387 (0)32460740 lok. 735

++387 (0)32460735

 

Kantonalni upravni inspektor – Mersudina Kovačević

++387 (0)32460740 lok. 218

++387 (0)32460218

 

Stručni savjetnik za upravu –Ena Zupčević

++387 (0)32460740

 

Stručni savjetnik za lokalnu samoupravu – Melih Karan

++387 (0)32460740 lok. 739

++387 (0)32460739

 

Stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije - Azra Smailbegović-Đuherić

++387 (0)32460740 lok. 736

++387 (0)32460740

 

Stručni suranik za prikupljanje podataka iz oblasti borbe protiv korupcije i suradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom -  Asmir Alagić

++387 (0)32460740 lok. 736

++387 (0)32460736

 

Viši samostalni referent za informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije – nepopunjeno

++387 (0)32460740