117. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

10 Avg 2021
2084 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 117. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 12.08.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.08.2021. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta za prvo polugodište 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pohlod Inesi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasagić Nedibi, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovane;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za privredu za osnivanje komisija;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2021. godine u skladu sa programima utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa srednjom školom zdravstvenog usmjerenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti rješenja o imenovanju privremenih komisija za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i rješenje o imenovanju privremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalne direkcija za ceste o imenovanju, utvrđivanju i isplati naknade Komisije za javnu nabavku radova redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje upućivanja branilaca i članova njihovih porodica na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatska lječilišta;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje nabavke ortopedskih pomagala za branioce i članove njihovih porodica;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2021. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, za ostvareni značajan uspjeh kao učesnicima Svjetskog takmičenja iz međunarodne investicijske arbitraže;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Leonori Jakić, iz Žepča, državnoj prvakinji u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 koje se održava u Finskoj.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma