115. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

23 Jul 2021
2032 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 115. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 26.07.2021. godine (ponedjeljak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 114. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.07.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o zaduženjima vezanim za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-1874/20 od 09.06.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca 2021“;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije;
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period januar - juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „9.septembar„ Medakovo, Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Rešad Kadić„ Brnjic, Kakanj;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Prva osnovna škola“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku usluga nadzora nad izradom Šumsko-privredne osnove za ŠGP „Olovsko“;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Fahrudin Čolaković

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma