Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine

21 Apr 2021
107 puta

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona je dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Prilikom  izrade trogodišnjeg plana rada Ministarstva, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcionog plana za period 2022.-2024. godina.

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

Trogodišnji plan rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine možete preuzeti u prilogu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma