Printaj ovu stranu

ANKETA o informiranosti građana o načinu sakupljanja posebnih kategorija otpada

02 Apr 2021
1785 puta

Jedna od aktivnosti projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ je provođenje ankete. Projekat finansiraju Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o., a provode GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz program develoPPP i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o.

Partner u projektu je REZ Agencija - Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH.

Anketa se provodi na slučajnom uzorku stanovnika grada Zenica i općina Busovača, Tešanj, Travnik i Žepče. Cilj ankete je da se saznaju mišljenja i informiranost građana o načinu postupanja sa komunalnim otpadom, sa fokusom na posebne kategorije otpada.

S obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom Covid 19, aktivnost na anketiranju stanovništva će se osim direktnog provoditi i on-line anketiranjem.

DIREKTNI LINK NA ANKETU