24. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 28.07.2020. godine

28 Jul 2020
4017 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina
 3. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Mirsadu Čizmi
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šemsudinu Gegiću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mahmutu Karaliću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona prim. dr. Dželalu Imamoviću
 4. Prednacrt (federalnog) Zakona o vijeću zaposlenika
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 5. Nacrt (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

AKTI DONESENI NA 24. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Donesene odluke:

 • Odluka o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mirsadu Ćizmi.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Šemsudinu Gegiću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mahmutu Karaliću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona prim. dr. Dželalu Imamoviću.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Agenciju za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da dostavi Skupštini Kantona u što kraćem roku cjelovitu Informaciju o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa posebnim akcentom na okončane postupke privatizacije i one koji su još uvijek u toku pred Agencijom i drugim nadležnim organima, te zadužuje poslanike sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji su poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BIH i delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH iz Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, da pokrenu inicijativu pred federalnim Parlamentom za izmjene i dopune federalnog Zakona o Agenciji za privatizaciju  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/96, 2/02 i 110/12) u smislu stvaranja pravnih pretpostavki za ukidanje kantonalnih agencija za privatizaciju, ili njihovog drugačijeg pravnog statusa kroz regulisanja pitanja koja su u nadležnosti istih pri federalnoj Agenciji ili odgovarajućih kantonalnih organa uprave.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma