22. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 02.06. i 25.06.2020. godine

26 Jun 2020
4072 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Kantonalnog pravobranitelja Zeničko-dobojskog kantona
 2. Elaborat o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici
 3. Nacrt (federalnog) Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 4. Nacrt (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu
 9. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01. do 31.12.2019. godine
 10. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 11. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2019. godini
 12. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini
 13. Inicijativa općine Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 9. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08)
 14. Inicijativa J.U. Mješovita srednja škola Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 112. stav 3. Zakona o srednjoj školi («Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona» broj: 9/17)

AKTI DONESENI NA 22. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Kantonalnog pravobranitelja Zeničko-dobojskog kantona
 • Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici
 • Odluka o pokretanju zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta (federalnog) Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona sugeriše Vladi Kantona i resornom Ministarstvu da se dodatno angažuju na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za objekat u kome je smještena JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da 30.11.2020. godine ističe ugovor o ustupanju objekta na korištenje, zaključen između osnivača i vlasnika objekta, Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2019. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odbija Inicijativu općine Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 9. Zakona o komunalnim djelatnostima, kao neosnovanu, jer smatra da je pomenuta zakonska odredba čije se autentično tumačenje traži, dovoljno jasna i precizna zbog čega nema potrebe za davanjem njenog autentičnog tumačenja, a kako je navedeno i u Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koje je prihvaćeno Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odbija Inicijativu Javne ustanove Mješovita srednja škola Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 112. stav 3. Zakona o srednjoj školi kao neosnovanu, jer smatra da je pomenuta zakonska odredba čije se autentično tumačenje traži, dovoljno jasna i precizna zbog čega nema potrebe za davanjem njenog autentičnog tumačenja, a kako je navedeno i u Mišljenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, koje je prihvaćeno Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma