56. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.05.2020. godine

26 Jun 2020
6051 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 13.05.2020. godine;
 2. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Zaštita na radu i zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 11. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405 pozicija "Subvencije-veterinarstvo"- namjenska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2020. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, pozicija "Subvencije-veterinarstvo" - budžetska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicije „Kapitalni transferi iz sredstava posebnih vodnih naknada“, „Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada“, „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TRIBIJA“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 15. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „KAMENICA“, na području općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2020/2021. godinu
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma