44. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.02.2020. godine

19 Mar 2020
3823 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Program utroška budžetskih sredstava u 2020. godini - Ministarstva za privredu, pozicija Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u prvom polugodištu 2020. godine;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona, za period januar – decembar 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” za period januar – decembar 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnim ustanovama Centari za socijalni rad i nadležnim općinskim službama socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona, za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera za 2020. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Biciklističkom klubu „Rotacija-spin“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći klubu;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jasmini Džafić iz Zavidovića, za postignute rezultate u toku školovanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju kardiologa u Bosni i Hercegovini, na ime finansijske pomoći za organizaciju Međunarodnog simpozijuma o aterosklerozi u Zenici;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju ljekara i medicinskih radnika „Bohema“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za organizaciju „2. radionice za skleroterapiju vena“ u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis“ Kosova, općina Maglaj, na ime finansijske pomoći za aktivnosti kluba u 2020. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma