15. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 29.10.2019. godine

30 Okt 2019
4867 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu
 2. Inicijativa Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 4. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu  
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu
 8. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu
 9. Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu
 10. Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 15. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odlaže izjašnjavanje po Inicijativi Rifata Delića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“ i zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da do kraja 2019. godine dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prijedlog rješenja za unapređenje rada Spomenika prirode “Tajan“;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na vodama za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu i kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže općinama i gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona, da angažuju veći broj povjerenika civilne zaštite, kao i da svaka jedinica lokalne samouprave organizuje operativi centar civilne zaštite, te da isti bude popunjen potrebnim brojem operativaca, kako bi se uspostavio kvalitetan sistem uzbunjivanja;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornom ministarstvu da se u što kraćem roku angažuju vezano za kupovinu ili produženje Ugovora o ustupanju zgrade (na duži vremenski period, a najmanje na 10 godina), koju korisiti JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, a koja je u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO;

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma