Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 15.09.2011. godine

04 Okt 2011
14049 puta
  1. Zaključak kojim se odobrava zaključenje Ugovora o kupoprodaji 2(dva) putnička motorna vozila za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu i Kantonalnog tužilaštva u Zenici, po jedno vozilo.
  2. Zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju u oblasti branilačko-invalidske zaštite dopunjen sa Prijedlogom mjera.
  3. Odluka o preraspodjeli sredstava  planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ured premijera, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
  4. Odluka o preraspodjeli sredstava  planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja i Služba za zajedničke poslove.
  5. Zaključak kojim se prima na znanje usmena informacija Ureda premijera o istorijskom času održanom na Bobovcu