Printaj ovu stranu

OBAVIJEST o terminu polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika za stručno zvanje MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

13 Maj 2019
681 puta

Dana 23.05.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica dr Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

 

JU „DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF - USKOPLJE“ 

 • Ćerimović (Nusret) Maidu.

           

JU „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ  

 • Vehab (Muhamed) Berinu.

             

JU „DOM ZDRAVLJA“ VISOKO 

 • Hadžialić (Samir) Džafera.

           

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI

 • Hidić (Esad) Almu,
 • Avdić (Hazim) Muslima i
 • Klepić (Fadil) Aldinu.

           

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

 • Šiniković (Fahrudin) Anisu,
 • Šiniković (Fahrudin) Merisu,
 • Bešić (Muhamed) Kenana,
 • Karić (Hidajet) Amnu,
 • Pašalić (Belmir) Fatimu,
 • Bureković (Refik) Anisu,
 • Bašić (Sabahudin) Almedinu.

           

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 • Telalović (Edin) Zerinu,
 • Pašalić (Almedin) Sanitu,
 • Durmo (Ferhat) Eminu,
 • Aščerić (Latif) Hatu,
 • Vrana (Mustafa) Harisa,
 • Kavazović (Idriz) Samira.