OBAVIJEST SA 9. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

30 Apr 2019
5172 puta

Komisija za izbor i imenovanja, na  9. sjednici održanoj dana  20.03.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

Nakon razmatranja prijedloga kandidata za ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je dana 20.03.2019. godine kandidat za premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić dostavio predsjedavajućoj Skupštine Kantona, a koji je predsjedavajuća Skupštine, shodnu članu 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, odmah proslijedila Komisiji za izbor i imenovanja, Komisija je  konstatovala da je dostavljeni prijedlog u skladu sa članom 6. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), kojim je propisan sastav Vlade Kantona i  njena nacionalna struktura,  (sedam članova iz reda bošnjačkog, dva člana iz reda hrvatskog i dva člana iz reda srpskog naroda), te je Komisija sa 4 glasa „za“, i bez glasova „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova od 4 prisutna člana,  utvrdila Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u sljedećem sastavu:

 1. Mirza Ganić, premijer Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Dario Pekić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 3. Nebojša Nikolić, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 4. Josip Lovrić, ministar Ministarstva finansija,
 5. Zlatko Jelić, ministar Ministarstva za privredu,
 6. Arnel Isak, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okolice,
 7. Azra Šabanović, ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 8. Fahrudin Čolaković, ministar Ministarstva za boračka pitanja.
 9. Adnan Jupić, ministar Ministarstva zdravstva,
 10. Spahija Kozlić, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
 11. Mirnes Bašić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

               i predložila Skupštini Kantona da donese navedenu Odluku u utvrđenom tekstu.

Komisija je konstatovala da s obzirom da je na 5. (hitnoj) sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj  dana 21.02.2019. godine, donesena Odluka o izmjenama Odluke o potvrđivanju kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, iz razloga što je Klub poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine na nastavku 3. sjednice održanom dana 18.02.2019. godine predložio Amiru Hadžić, kao drugog/novog kandidata navedenog Kluba naroda za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, te da je Klub poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine na nastavku 4. sjednice održanom dana 18.02.2019. godine, kao drugog/novog kandidata navedenog Kluba naroda za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg predložio Ivu Tadića, a koji su dana 21.02.2019. godine, zajedno sa ranije potvrđenim kandidatom za navedenu poziciju iz reda srpskog naroda,  između sebe, za predsjedavajuću Skupštine Kantona izabrali Amiru Hadžić, a za zamjenike predsjedavajuće  Ivu Tadića i Mladena Simića, potrebno je izmijeniti sastav Komisije za europske integracije, imajući u vidu da je članom 24. stav 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona  (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:14/18 i 18/18 isp.) propisano da Komisiju za europske integracije čine predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, te predstavnici klubova svih političkih stranaka (poslanici i vanskupštinski članovi), to je iz navedenih razloga Komisija sa 4 glasa „za“,  bez glasova „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova od 4 prisutna člana, utvrdila Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u tom dijelu, te iz razloga što je u osnovnom tekstu Odluke došlo do greške u imenu odnosno u prezimenu vanskupštinskih članova Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo i Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, te istu uputila u skupštinsku proceduru.

Po okončanju dnevnog reda sjednice, Komisija je upoznata sa dopisom Vlade Kantona broj: 02-34-1033-1/19 od 18.03.2019. godine u prilogu kojeg su zahtjevi za razrješenje podneseni od strane Arsenić Nikole, ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, od 22.01.2019. godine i Dragoljuba Brenje, ministra Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, od 27.02.2019. godine, u kojima imenovani traže donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa sa danom koji prethodi razrješenju minisatra u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, te je zauzela stav da Skupština Kantona ne treba donositi poseban akt o razrješenju imenovanih ministara, s obzirom da isti nisu dali ostavku u toku trajanja mandata, jer su  u toku intenzivne aktivnosti provođenja propisanih procedura u cilju potvrđivanja nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona, tako da će se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona razmatrati Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te će nakon donošenja i stupanja na snagu iste novi ministri u novoj Vladi Zeničko-dobojskog kantona  zasnovati radni odnos, dok će svim ministrima ranijeg saziva Vlade Kantona prestati radni odnos, a između ostalih i dvojici ministara navedenih kantonalnih ministarstava, te je Komisija preporučila premijeru Kantona da u skladu sa pozitivnim propisima riješi radno-pravni status imenovanih ministara.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma