OBAVIJEST SA 6. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

30 Apr 2019
4754 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  6. sjednici održanoj dana 22.04.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2019. godinu,
  • Amandman I poslanika Omera Škalje
  • Amandmani I-III Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
  • Amandmani I i II poslanika Rifata Delića,
  • Amandmani poslanice Sanje Renić
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Samira Karahasanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
  • Amandman poslanika Delić Rifata,

Nakon završenog  razmatranja Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po sklaćenom postupku.

U okviru druge tačke dnevnog reda, a po završenom razmatranju Prijedloga Programa rada Skupštine za 2019. godinu, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine

Nakon završenog razmatranja podnesenih amandmana na Prijedlog Programa rada Skupštine za 2019. godinu, Komisija je većinom glasova zauzela sljedeće stavove:

 • Amandman I poslanika Omera Škalje je formalno-pravno ispravan i podnesen shodno odredbama Poslovnika Skupštine,
 • Amandmani I-III Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nisu formalno-pravno ispravni, nepotpuni su i neprecizni jer u istima nisu navedeni nosioci izrade akata, predlagači i donosioci akata, nisu navedeni forma i rokovi u kojima bi akte trebalo razmatrati i donijeti što se posebno odnosi na prijedloge za donošenje pojedinih normativno-pravnih akta u redovnom postupku (nije navedena forma akta, nacrt ili prijedlog, nego je samo naveden rok za donošenje).

U amandmanima nije pravilno precizirana oblast na koju se akt odnosi, da li se radi o aktu iz normativno-pravne djelatnosti ili studijsko-analitičkim i informaciono-dokumentacionim aktima, nego su svi amandmani svrstani pod tačku “F- Oblast prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okoline”, koja se u II. dijelu Programa rada Skupštine pod nazivom: “SADRŽAJ” odnosi na normativno-pravnu djelatnost Skupštine, pa tako npr. akt iz Amandmana I pod nazivom: “Izvještaj o stanju okoliša u ZDK za 2017. i 2018. godinu” ne spada u normativno-pravnu djelatnost, nego u studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione akte, tako da se ne može uvrstiti u taj dio Progrma rada.

 • Amandmani I i II poslanika Rifata Delića nisu formalno-pravno ispravni, nepotpuni su i neprecizni jer u istima nije navedeno ko je nosilac izrade akata, ko su predlagači i donosioci akata, nije pravilno precizirana oblast na koju se akt odnosi, da li se radi o aktu iz normativno-pravne djelatnosti ili studijsko-analitičkim i informaciono-dokumentacionim aktima, nego je samo navedena oblast npr. oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, oblast prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okoline, bez navođenja forme i pravnog osnova za donošenje akata iz Amandmana II. pod tačkama 3. i 4. (nacrt ili prijedlog), nego je samo naveden naziv i rok za donošenje.
 • Amandmani poslanice Sanje Renić nisu formalno-pravno ispravni, nepotpuni su i neprecizni i nisu numerisani, tako da je nejasno kojim amandmanom se djeluje na koji dio Prijedloga Programa rada Skupštine, u istima nije navedeno ko je nosilac izrade akata koji se predlažu za izradu i donošenje, ko su predlagači akata, nije preciziran tačan naziv akta koji se predlaže, u koju oblast akt spada da li u normativno-pravnu djelatnost ili studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione akte, nego su svi predloženi akti svrstani pod tačku “F- Oblast prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okoline”, koja se u II. dijelu Programa rada Skupštine pod nazivom: “SADRŽAJ” odnosi na normativno-pravnu djelatnost Skupštine.

U okviru treće tačke dnevnog reda, po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Samira Karahasanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Po završenom razmatranju Amandmana poslanika Delić Rifata, na Prijedlog ove Odluke Komisija je većinom glasova zauzela stav da isti nije formalno-pravno ispravan, jer je nejasan i odnosi se na osnovni tekst Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, tj. na brisanje u potpunosti jednog člana i shodno tome na pomjeranje do kraja teksta numeracije ostalih članova Poslovnika Skupštine za jedan broj, a ne odnosi se na tekst Prijedloga Odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Samira Karahasanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.                                                  

           

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma