OBAVIJEST SA 1. SJEDNICE KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLICE-VIII saziv Skupštine

28 Jan 2019
5242 puta

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, na 1. sjednici održanoj dana 10.01.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje dopisa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-23-18374-1-1/18 od 27.12.2018. godine koji se odnosi na Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18375/18 od 20.12.2018. godine donesen na 2. sjednici Skupštine,
  2. Razno,

Po završenom razmatranju dopisa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-23-18374-1-1/18 od 27.12.2018. godine koji se odnosi na Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18375/18 od 20.12.2018. godine donesen na 2. sjednici Skupštine održanoj 20.12.2019. godine u vezi Inicijative Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

  1. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline  predlaže Vladi Kantona da rok za izradu Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, umjesto 90 dana bude 6 mjeseci. Komisija predlaže Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da odmah po instalaciji softvera za  Registar postrojenja i zagađivača, isti bude dostupan javnosti kako bi šira javnost mogla ukazati na eventualne propuste, nedostajuće i/ili netačne podatke, te da se uporedo sa uspostavom Registra o postrojenjima i zagađivačima počne sa izradom Nacrta Kantonalnog ekološkog akcionog plana, ne čekajući da svi podaci budu kompletni i validni.
  2. Komisija predlaže da se hitno održi sastanak radne grupe za monitoring Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2025. godina, te da radna grupa podnese izvještaj Skupštini Kantona za 2017. godinu i 2018. godinu, najkasnije do kraja marta 2019. godine.
  3. Komisija predlaže Vladi Kantona da se u Budžetu Kantona za 2019. godinu obezbijede sredstva za finansiranje izrade Informacije o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i 2018. godinu, ( vode, tla, otpada, buke i zraka, uključujući i sadržaj teških metala u taložnom prahu i ukupnim lebdećim česticama),  da se u tu svrhu prikupe relevantne informacije iz svih općina sa područja Kantona, te da se informacije dostave na razmatranje Skupštini Kantona prema Programu rada Skupštine.
  4. Komisija sugeriše resornom Ministarstvu i Vladi Kantona da obezbijede namjenska  finansijska sredstva za nabavku neophodne opreme za rad Zavoda za zaštitu i ekologiju-Centar za monitoring okoliša pri Institutu „Kemal Kapetanović“, na kojeg su Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), preneseni poslovi iz zaštite okoliša, uz nadzor Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Posebnu pažnju treba obratiti na osposobljavanje postojeće opreme za mjerenje koncentracije organskih polutanata u zraku (BTH analizatori), te sadržaja policikličnih aromatskih ugljikovodika (izraziti predstavnik Benzo(a)piren) u česticama prašine PM10).
  5. Komisija traži od Upravnog odbora Univerziteta u Zenici da obavijesti Komisiju o razlozima kašnjenja postupka javne nabavke nedostajuće opreme za kontrolu zagađenosti zraka,  postupka za prijem u radni odnos nedostajućih kadrova u Centru za monitoring okoliša, te zašto navedeni Centar još uvijek nije u potpunosti funkcionalan.
  6. Komisija traži da se hitno održi sastanak Komisije sa nadležnim Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, menadžmentom Univerziteta u Zenici čija je organizaciona jedinica Institut „Kemal Kapetanović“,  te predstavnicima navedenog Instituta, u vezi realizacije člana 4. Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 12/13), odnosno odgovarajućih organizacionih i kadrovskih promjena na Univerzitetu, odnosno na Instututu „Kemal Kapetanović“ , bez kojih se ne može uspostaviti Centar za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kanton.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice je razmatrala mogućnost ponovnog dostavljanja u skupštinsku proceduru Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan Općine Zenica za period 2016-2036. godina, koji je na 2. sjednici Skupštine Kantona povučen iz skupštinske procedure, te je povodom navedenog Komisija donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline  predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline pokrene propisanu proceduru ponovnog dostavljanja u skupštinsku proceduru Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan Općine Zenica za period 2016-2036. godina.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma