OBAVJEŠTENJE O UPISU DJECE U PROGRAM OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU (POPOiO)

23 Jan 2019
4042 puta

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'' broj 7/10, 8/12).

 • Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2018/2019. godini bit će obuhvaćena djeca koja 1.marta 2019. godine navršavaju 5 godina i 6 mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova.
 • Djeca, koja su u ovoj školskog godini, u periodu septembar-januar, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program (CRP), neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Djeca koja su pohađala predškolsku ustanovu dobit će uvjerenje o završenom CRP-u, a djeca, polaznici Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjerenje o završenom POPOiO. Oba uvjerenja su validna za upis u osnovnu školu.
 • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira se iz Budžeta Kantona u trajanju od 180 sati (12 radnih sedmica / 3 sata dnevno).
 • Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.
 • Program će se realizirati u dva ciklusa. Prvi ciklus u periodu mart-maj, a drugi ciklus u periodu juni-august.
 • Plan realizacije Programa je urađen prema školskim područjima i usklađen je sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.
 • Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje/staratelje, koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.
 • Roditelji/staratelji djece, koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom upisa djeteta donijeti sljedeće dokumente:
  • Izvod iz matične knjige rođenih (kopija)
  • Ljekarsko uvjerenje isključivo  za upis u predškolsku ustanovu (Izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno.)
 • Upis djece se vrši u periodu od 28.01.2019. godine do 01.02.2019. godine.
 • Početak realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu planiran je za 04.03.2019. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma