2. sjednica VIII saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 20.12.2018. godine

31 Dec 2018
6028 puta

USVOJENI DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-  2036. godine,
  2. Inicijativa Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99,54/04, 39/06 i 14/09),           
  3. Inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, shodno članu 29. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj:  33/03 i 4/10),                                   
  4. Inicijativa Selvedine Sarajlić-Spahić, poslanice 7. saziva Skupštine Kantona, za izmjenu Odluke o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine,
  5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu,
  6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-V-15-R/18 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu, broj: 01-V-16-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i broj: 01-V-17-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu od 27.09.2018. godine.

AKTI DONESENI NA 2. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zaključci:

  • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona na osnovu člana 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/07 i 2/08), pokreće Inicijativu za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99,54/04, 39/06 i 14/09) ili za donošenje posebnog federalnog zakona kako bi se u okviru reforme u oblasti socijalne zaštite na federalnom nivou uredio i poboljšao status civilnih žrtava rata.
  • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, shodno članu 29. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10).
  • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini, sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma