OBAVIJEST SA 40. SJEDNICE KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

15 Nov 2018
5849 puta

Komisija za nadzor rada policije na 40. sjednici, održanoj  dana 31.10.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

  1. Utvrđivanje liste pitanja za obavljanje intervjua sa kandidatima za predsjedavajućeg i  članove Ureda za pritužbe javnosti,
  2. Intervju sa kandidatima za izbor za predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti,
  3. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti,

 

Jedan sat prije otpočinjanja intervjua sa  kandidatima za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti Komisija je utvrdila Listu pitanja, shodno Zaključku Komisije, broj : 01-04-13388-1-2/16 od 29.07.2016. godine,  o izmjeni i dopuni  Zaključka Komisije za nadzor rada policije broj: 01-04-15956-1-1/18  od  24.10.2018. godine, koji je donesen na prethodnoj sjednici Komisije. Posebno je sačinjena lista od pet pitanja  za predsjedavajućeg Ureda,  a posebno lista od pet pitanja za  članove Ureda, s tim što je utvrđeno i jedno dodatno pitanje, (ukoliko dva ili više kandidata za člana Ureda za pritužbe javnosti nakon izvršenog ocjenjivanja od strane svakog člana Komisije budu imali jednak broj bodova, a po broju bodova se nalaze na Rang-listi najuspješnijih-najboljih kandidata-listi užeg izbora, odnosno dijele određeno mjesto na navedenoj listi i trebali bi, kao takvi, biti predloženi za člana Ureda za pritužbe javnosti iz reda građana).

Intervjuu su pristupili svi pozvani kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove Javnog poziva, ukupno 12 kandidata, i to jedan kandidat za predsjedavajućeg Ureda, jedan kandidat za člana Ureda iz reda policijskih službenika i deset kandidata za članove Ureda uz reda građana.

Prije otpočinjanja intervjua, svaki od navedenih kandidata je priložio potpisan obrazac, u skladu sa članom 10. tačka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03 i 65/13), u vezi iznošenja pitanja koja bi mogla dovesti do  njihovog sukoba interesa u slučaju da budu imenovani na navedene pozicije, koji je dostavljen svim kandidatima pozvanim na intervju, uz poziv za intervju, sa napomenom da isti trebaju popuniti, potpisati i dostaviti Komisiji prilikom pristupanja  na intervju. Na osnovu priloženih obrazaca, konstatovano je  da ni jedan  kandidat nema pitanja koja mogu dovesti do sukoba interesa. Pored toga, u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine Federacije BiH broj 34/03 i 65/13), upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, sa svakim kandidatom su objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa, te su kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u ovom zakonu.

Nakon obavljenih intervjua, Komisija je pristupila ocjenjivanju svih  kandidata davanjem određenog broja bodova (1-5) za svako pitanje iz upitnika, a zatim  je na osnovu utvrđenih rezultata ocjenjivanja  za svakog kandidata pojedinačno, Komisija  sačinila rang- listu najuspješnijih-najboljih kandidata-listu užeg izbora  kandidata.

Imajući u vidu rezultate izvršenog ocjenjivanja svih kandidata, te kriterije iz člana 5. stav. 1. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09 i 11/10 ), Komisija je nakon obavljenog intervjua izvršila rangiranje i selekciju kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, te shodno članu 5. stav. 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti, izvršila odabir kandidata za pozicije predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti, kojim su u Ured za pritužbe javnosti odabrani sljedeći kandidati:

  1. Vukica Marjanović-Suljić -  predsjedavajuća,
  2. Ranislav Milešić - član, policijski službenik/predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova,
  3. Dževad Drino- član, iz reda građana,
  4. Mustafa Dizdarević -  član, iz reda građana,
  5. Semir Đulić - član, iz reda građana,

a, što će se dostaviti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da verificira odabrane osobe za pomenute pozicije.

 Prilikom odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, Komisija je imala u vidu odredbu člana 5. stav 1. i 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnostiPrečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09 i 11/10 ), kojima je  propisano slijedeće:

Ured će biti sastavljen od predsjedavajućeg i četiri člana, od kojih je jedan policijski službenik predstavnik  Ministarstva  i  tri predstavnika iz reda građana. U pravilu sastav Ureda odražava nacionalnu i spolnu zastupljenost.

Ministarstvo će Komisiji Kantonalne Skupštine dostaviti po 2 kandidata za svaku slobodnu poziciju za selekciju predsjedavajućeg i članova Ureda, a izuzetno jednog kandidata u slučaju da za određenu slobodnu poziciju nije bilo više prijavljenih kandidata. Komisija Kantonalne Skupštine će odabrati predsjedavajućeg i članove Ureda, a Ministar unutrašnjih poslova će verificirati odabrane osobe za pomenute pozicije.”

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                                   

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma