OBAVIJEST SA 39. SJEDNICE KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

31 Okt 2018
6513 puta

Komisija za nadzor rada policije na 39. sjednici, održanoj dana 24.10.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje Zaključka o provođenju postupka odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Razmatranje Prijedloga MUP-a Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti, broj: 08-05/2-34-2-5571/2018 od 18.10.2018. godine i otvaranje koverte sa prijavama predloženih kandidata,
  3. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka Komisije sa 35. sjednice održane 15.05.2018. godine o organizovanju okruglog stola na temu “Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“,

 

 

Pod prvom tačkom dnevnog reda Komisija je raspravljala o proceduri sprovođenja postupka  odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, imajući u vidu odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i  Hercegivine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 34/03 i 65/13) i odredbe Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti –Prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:12/09 i 11/10), nakon čega je donijela Zaključak o provođenju postupka odabira kandidata za predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u dijelu za koji je nadležna navedena Komisija.

U okviru druge tačke dnevnog reda, prilikom razmatranja prijedloga MUP-a  Zeničko-dobojskog kantona, broj: 08-05/2-34-2-5571/18 od 18.10.2018. godine, a koji je zaprimljen u Stručnu službu Skupštine dana 22.10.2018. godine, za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda  za pritužbe javnosti,  nakon otvaranja  koverte priložene uz navedeni Prijedlog, Komisija je izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju i prijave sa  priloženom dokumetacijom svih 12 kandidata čiju je selekciju izvršila nadležna  Komisija MUP-a za izbor kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, (1 kandidat za predsjedavajućeg Ureda, 1 kandidat za člana Ureda iz  Ministarstva unutrašnjih poslova i 3 kandidata za članove-predstavnike javnosti/građanstva), te utvrdila da je Ponovni javni poziv za izbor i postavljenje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za MUP-a ZE-DO kantona objavljen u dva dnevna lista koja imaju veliki tiraž na teritoriji Bosne i Hercegovine, i to: u dnevnim listovima “Dnevni avaz” i  “Oslobođenje”  dana  15.08.2018. godine, te u “Službenim novinama Federacije BiH” dana 17.08.2018. godine, te da su prijave svih kandidata blagovremene, kao i  da svi kandidati ispunjavaju sve tražene uslove iz Javnog poziva, odnosno da je njihova dokumentacija potpuna, uz napomenu da će podatke iz kaznenih evidencija nadležnih MUP-a i uvjerenja nadležnih sudova da se ne vodi krivični postupak, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona dostaviti naknadno, i to samo za kandidate koji budu odabrani za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti.

 Nakon toga je  Komisija konstatovala da se svi kandidati mogu pozvati na intervju, te utvrdila da termin održavanja naredne sjednice bude 31.10.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, s tim da intervju sa kandidatima počne u 10,00 sati, kako bi Komisija  imala vremena da sat prije početka intervjua  utvrdi listu pitanja za kandidate. Sa svakim kandidatom je predviđeno po 10 minuta za intervju.

U okviru treće tačke dnevnog reda Komisija je raspravljala o realizaciji zaključka ove Komisije koji je donesen na 35. sjednici održanoj 15.05.2018. godine, u kome je navedeno da će Komisija za nadzor rada policije  u saradnji sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do septembra 2018. godine organizovati okrugli sto na temu “Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“ sa ciljem sagledavanja problematike društvenih mreža u smislu širenja govora mržnje i prijetnji  koje ugrožavaju sigurnost građana, koji nije izvršen, te je konstatovala da i dalje ostaje kod ovog zaključka i iskazuje spremnost za realizaciju istog, te poziva MUP-a Zeničko-dobojskog kantona da se aktivnije uključi u realizaciju navedenog zaključka, koji je dostavljen i MUP-a ZDK, u  Izvještaju sa sjednice Komisije.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

 

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma