OBAVIJEST SA 50. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

21 Sep 2018
5039 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 50. sjednici održanoj dana  14.09.2018. godine razmatrala je sljedeći:

 

                                                                     D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  1. Razno

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je navedene akte  sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan” podržala, te predložila Skupštini Kantona da iste odluke donese.

 

U okviru druge tačke dnevnog reda Komisija je zadužila Stručnu službu Skupštine da uputi urgenciju Vladi Kantona i Ministarstvu za pravosuđe i upravu za postupanje po aktu Komisije, donesenim na 43. Sjednici održanoj 30.03.2018. godine i nastavku iste održanom 06.04.2018. godine, a koji se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, broj: 02-14-5253/18 od 27.03.2018. godine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/18, koju je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kanton, među poslovima s posebnim uvjetima rada nisu,  izuzev radnog mjesta “vozač” predviđena radna mjesta s posebnim uvjetima rada u Stručnoj službi Skupštine Kantona.

   

Stručna služba Skupštine ZDK 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma