66. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana dana 17.09.2018. godine

21 Sep 2018
6759 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, predlagača: Duvnjak Jasmina, Sarajlić Ismeta, Jupić Amre i Husejnagić Muniba
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 1. Elaborat o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2018. godine
 2. Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina.
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016- godine
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog plana općine Doboj Jug za period 2005-2020. godine.

                  

AKTI DONESENI NA 66. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Doneseni zakoni:

 • Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

 

Donesene odluke:

 

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, predlagača: Duvnjak Jasmina, Sarajlić Ismeta, Jupić Amre i Husejnagić Muniba;
 • Odluka o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica;
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Odluka o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 • Odluka o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 • Odluka o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine;
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog plana općine Doboj Jug za period 2005-2020. godine.

 

Doneseni zaključci:

 

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona, u cilju cjelovitog i kvalitetnog rješavanja pitanja taksiprijevoza putnika i unaprjeđenja njegovog pravnog statusa u Zeničko-dobojskom kantonu, traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona, da u najskorije vrijeme pokrene proceduru pripreme i predlaganja Zakona o taksiprijevozu putnika na području Zeničko-dobojskog kantona ili Zakona o cestovnom prijevozu na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se kvalitetnije definirao pravni okvir u segmentu taxiprijevoza putnika u Zeničko-dobojskom kantonu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona smatra da je Kantonalna bolnica Zenica, u diskriminatorskom položaju u odnosu na kliničke centre u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju dodjela međunarodnih donacija zdravstvenim ustanovama (npr. donacija Vlade Japana u iznosu od 85 miliona KM), kao i po pitanju statusa Kantonalne bolnice Zenica, koja teži za dobijanjem statusa univerzitetske bolnice;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2018. godine;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Kolegij Skupštine da vanredno sazove sjednicu Kolegija u roku od 7 dana, kako bi se hitno sazvala sjednica Skupštine na kojoj bi se kao jedna tačka dnevnog reda razmatrao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma