OBAVIJEST SA 61. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE

30 Avg 2018
6229 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  61. sjednici održanoj dana 16.08.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona:
 2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
 3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona “Alma Ras” d.o.o. Olovo
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mirjani Agačević
 5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Dževadu Karahasanu
 6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ismailu Zulfiću
 7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
 8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
 9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Emilu Brniću – posthumno
 10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Akar Hulusi
 11. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Stjepan Mesić
 12. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama
 13. Utvrđivanje Trećeg Prečišćenog teksta Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

  

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluka o verifikaciji Odluka  Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija, “Alma Ras” d.o.o. Olovo, Mirjani Agačević, Dževadu Karahasanu, Ismailu Zulfiću, Ženskom  rukometnom klubu “Krivaja” Zavidovići, Reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci i Emilu Brniću – posthumno), te Prijedloga Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o  proglašenju počasnog građanina  Zeničko-dobojskog kantona (Akar Hulusi i Stjepan Mesić),  Komisija je konstatovala da su svi navedeni akti u skladu sa Ustavom, Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i članom 6. Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13 i 2/14), koji glasi:

(1)” O dodjeli javnih priznanja iz člana 2. ovog Zakona odlučuje Odbor koji imenuje Vlada Kantona na osnovu dostavljenih i obrazloženih prijedloga od strane komisija Skupštine Kantona, kao i resornih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i institucija.

(2) Javno priznanje iz prethodnog stava verifikuje Skupština”, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Komisija je upoznata da je Odbor za javna priznanja dostavio Obavijest o  ispravci greške u Odluci o dodjeli plakete Zeničko-dobojskog kantona Ismailu  Zulfiću, a da će predsjednica Odbora u svojstvu predlagača na sjednici  Skupštine podnijeti amandman  na  Prijedlog  Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ismailu Zulfiću, radi ispravke greške, a koji će postati sastavni dio navedenog akta.

Nakon završenog razmatranja Nacrta Zakona o turističkim zajednicama, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

Nakon razmatranja Prijedloga Trećeg Prečišćenog teksta Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona   kojeg je pripremila  Stručna služba Skupštine Kantona, Komisija nije imala primjedbi na isti, konstatovala  je da postoji pravni osnov za utvrđivanje Prečišćenog teksta navedenog akta, te je shodno članu 164. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, utvrdila konačan tekst istog koji treba poslati na objavljivanje u “Službenim novinama  Zeničko-dobojskog kantona”.

                                                                                                   

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma