OBAVIJEST SA 59. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE

06 Avg 2018
5925 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  59. sjednici održanoj dana 09.07.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, – Amandmani I-V poslanika Samira Lemeša
  1. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopetskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka,

                                                                  

 Nakon razmatranja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je Prijedlog Odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

  • Povodom razmatranja Amandmana I, III, IV I V poslanika Lemeš Samira, Komisija je konstatovala da su isti formalno-pravno neispravni, tj. nisu dopušteni jer se odnose na osnovni tekst Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a ne na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, odnosno odnose se na one odredbe Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje nisu predmet Prijedloga pomenute Odluke odnosno koje se ne mijenju, niti dopunjavaju odredbama Prijedloga navedene Odluke, odnosno uopšte se ne pominju u Prijedlogu Odluke, te se kao takvi ne mogu uzeti u razmatranje, niti se o njima Skupština može izjašnjavati.
  • Povodom razmatranja Amandmana II poslanika Lemeš Samira, Komisija je konstatovala da isti nije u skladu sa Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i Ustavom Federacije BiH, te se kao takav ne može uzeti u razmatranje. Ovim amandmanom se predlaže da se predvidi mogućnost da se i iz reda ostalih predlaže kandidat za mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg. Međutim, članom 32b. Ustava Zeničko-dobojskog kantona je predviđeno da se u Skupštini Kantona formiraju klubovi konstitutivnih naroda, a da svaki klub predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg koje potvrđuje Skupština, dok je članom Ustava Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno da su konstitutivni narodi Bošnjaci, Hrvati i Srbi koji zajedno sa ostalim i  građani Kantona ostvaruju svoja suverena prava u Kantonu, Federaciji i BiH, iz čega se može zaključiti da Ustavom Zeničko-dobojskog kantona nije utvrđena ta mogućnost. Isto je regulisano članom 7  stav (2),  (3) i (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine zbog čega  navedeni amandman nije u skladu ni sa Ustavom Federacije BiH.

 

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o obimu prava na korištenje ortopetskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, Komisija je konstatovala da je Prijedlog Odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

 

                                                                                                       

Stručna služba Skupštine ZDK

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma