62. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 10. i 13.07.2018. godine

16 Jul 2018
6864 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu
 6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

AKTI DONESENI NA 62. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama, općinama i nevladinim sektorom, utvrdi strateške pravce razvoja mreže centara na području Zeničko-dobojskog kantona, definiše finansiranje navedene javne ustanove, te razmotri elaborat o opravdanosti i potrebi uključivanja Ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u proces edukacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i učenju u dobi do šest godina, kao i djece i mladih koji su uključeni u edukacijsko-rehabilitacijske grupe pri posebnim ustanovama,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Kantona i resornom ministarstvu da se dodatno angažuju da se prilikom produženja ugovora o zakupu zgrade koju koristi JU „Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona”, a koja je u vlasništvu Fonda PIO/MIO Federacije BiH, isti zaključi na duži period, a najmanje na 10 godina,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje punu podršku aktivnostima koje se provode na poboljšanju rada i funkcionisanja Kantonalne bolnice Zenica koje treba da imaju za rezultat pružanje kvalitetnijih usluga građanima Zeničko-dobojskog kantona i ostalim građanima, te zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da učini i dodatne napore i finansijski pomogne rad Kantonalne bolnice Zenica, a Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da u najskorije vrijeme pripremi i u skupštinsku proceduru uputi Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu s ciljem opredjeljivanja višeg iznosa sredstava za funkcionisanje Kantonalne bolnice Zenica i ostalih zdravstvenih ustanova koje se finansiraju kroz ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma