OBAVIJEST SA 41. SJEDNICE KOMISIJE ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO

11 Jul 2018
5674 puta

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici, održanoj 04.07.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopetskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i  stomatološko-protetskih nadomjestaka,
  2. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, -
  3. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
  4. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za godinu,
  5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za godinu
  6. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za godinu,
  7. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za godinu,

 

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o obimu prava na korištenje ortopetskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i  stomatološko-protetskih nadomjestaka, Komisija nije imala primjedbi, podržala je navedenu Odluku i predložila Skupštini Kantona da istu donese.

Po završenom razmatranju Izvještaja o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je isti podržala, te je predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

Nakon završenog razmatranja Izvještaja o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je isti podržala, te je predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati. Povodom razmatranja navedenog Izvještaja, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Kantona i resornom Ministarstvu da se dodatno angažuju da se prilikom produženja ugovora o zakupu zgrade koju koristi  JUPenzionerski dom sa stacionaro Zeničko-dobojskog kantona”, a koja je u vlasništvi Fonda PIO/MIO Federacije BiH, isti zaključi na duži period, a najmanje na 10 godina.

Po završenom razmatranju  Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godine, Komisija nije imala primjedbi, podržala je navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Nakon završenog razmatranja Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu, Komisija je isti podržala, te predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

Po završenom razmatranju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je isti podržala, te predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

Po završenom razmatranju Izvještaja o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,  Komisija je jednoglasno isti podržala, te  predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

 

 

                                                                                                    Stručna služba Skupštine ZDK

                                                                                                                     

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma