OBAVIJEST SA 19. SJEDNICE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

15 Jun 2018
6236 puta

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 19. sjednici, održanoj dana 29.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Razmatranje predstavki K.Dž.
  2. Razno

 

Nakon razmatranja predstavke K.Dž. iz Zenice od 15.05.2018. godine pod nazivom “žalba-obavijest” naslovljene na predsjedavajućeg Skupštine Kantona koju je isti dana 16.05.2018. godine proslijedio Komisiji za borbu protiv korupcije Skupštine i predstavke iste osobe od 18.05.2018. godine pod nazivomobavijest-prigovor naslovljene na Komisiju za borbu protiv korupcije, Komisija je zauzela stav da se obe navedene predstavke proslijede Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u čijem se sastavu nalazi i nadležna inspekcija za obrazovanje (prosvjetna inspekcija), radi provjere svih iznesenih navoda u pomenutim predstavkama, te dostavljanja pismenog pojašnjenja Komisiji za borbu protiv korupcije, (sa kopijom relevantne dokumentacije), pri čemu trebaju posebno obratiti pažnju i dostaviti  dodatno pojašnjenje u vezi slijedećeg:

  • radno-pravnog statusa radnika Medicinske škole u Zenici I.M., na radnom mjestu “radnik na održavanju higijene”, u smislu provođenja propisane procedure prilikom njegovog zasnivanja radnog odnosa, (da li je bio u radnom odnosu u Medicinskoj školi i na koji način je zasnovao radni odnos, da li je ispunjavao sve propisane uslove za radno mjesto, da li ima validne ugovore o radu), kao i pravni osnov i dužinu trajanja njegovog neplaćenog odsustva, koji prema navodima iz predstavke od 2015. godine, skoro 3 godine nije radio, a koji je od 31.08.2016. godine koristio neplaćeno odsustvo zbog stručnog usavršavanja, te postojanje donesenog rješenja nadležnog organa o utvrđivanju prava na neplaćeno odsustvo. Kopiju relevantne dokumentacije u vezi naprijed navedenog je potrebno dostaviti Komisiji za borbu protiv korupcije.
  • Radno-pravnog statusa radnice Medicinske škole u Zenici K.S., kao i pravni osnov i dužinu trajanja njenog neplaćenog odsustva, (2 godine-iako po granskom kolektivnom ugovoru ne bi mogao trajati duže od jedne godine). Kopiju relevantne dokumentacije u vezi naprijed navedenog je potrebno dostaviti Komisiji za borbu protiv korupcije.
  • da li je konkursna procedura za izbor direktora Medicinske škole u Zenici provedena u skladu sa odredbama Zakona o srednjoj školi i odredbama drugih važećih propisa, te da li je tokom provođenja navedenog postupka od strane prijavljenih kandidata dostavljena sva relevantna doikumentacija i da li su svi prijavljeni kandidati ispunjavali sve propisane uslove za radno mjesto direktora škole, s posebnim akcentom na ispunjavanje propisanih uslova od strane S.H., (posebno u pogledu posebnog uslova koji se odnosi na 5 godina radnog iskustva u nastavi). Kopiju relevantne dokumentacije u vezi naprijed navedenog je potrebno dostaviti Komisiji za borbu protiv korupcije.
  • da li je provedena propisana procedura za popunu upražnjenog radnog mjesta prof. Latinskog jezika u Medicinskoj školi u Zenici na koje se prijavila S.Š. Kopiju relevantne dokumentacije u vezi naprijed navedenog je potrebno dostaviti Komisiji za borbu protiv korupcije.
  • zakonitosti radnog angažovanja 40 radnika na određeno vrijeme po osnovu zaključenih ugovora o djelu, kao i razloge zbog kojih je toliki broj radnika angažovan po osnovu ugovora o djelu.
  • pravne osnovanosti zahtjeva radnica Medicinske škole u Zenici na poslovima spremačica S.F.-M. i J.R.za isplatu sredstava koja im pripadaju po Pravilniku o vanrednim učenicima, te podatke o licima kojima su po navedenom Pravilniku isplaćena određena novčana sredstva, te pravnom osnovu za isplatu istih.
  • zakonitosti rada S.H. u svojstvu ispitivača u Komisiji za historiju, u smislu utvrđivanja da li ispitivač u komisiji može biti profesor koji ne radi u nastavi.

Komisija je takođe zauzela stav da se podnositeljica razmatranih predstavki pismeno obavijesti da su njene predstavke razmatrane na sjednici navedene skupštinske komisije, te da je u vezi navoda sadržanih u istim zatraženo pismeno pojašnjenje (te dostavljanje kopija relevantne dokumentacije), od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport odnosno nadležne inspekcije za obrazovanje, (prosvjetne inspekcije), koja se nalazu u sastavu pomenutog ministarstva, nakon čega će Komisija za borbu protiv korupcije zauzeti svoj konačan stav, u granicama svoje nadležnosti.

Pod drugom tačkom dnevnog reda nije bilo posebnih pitanja za razmatranje, osim što su prisutni članovi Komisije konstatovali da zbog svojih drugih obaveza nisu u mogućnoisti prisustvovati  konferenciji pod nazivom „Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u BiH“, koja će se održati 5. juna 2018. godine u amfiteatru poslovnog centra UNITIC u Sarajevu u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ambasade Italije u Sarajevu u sklopu vanbudžetskog projekta koji financira Republika Italija u okviru njenog predsjedavanja OSCE-om 2018. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zadnji put promjenjen Petak, 15 Juni 2018 09:59

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma