Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona i UNDP Projekat LIR: Rezultati javnog poziva programa za razvoj poduzetništva i podršku osnivanju novih preduzeća

13 Jun 2018
2548 puta

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa projektom „Lokalni integrisani razvoj“, 27. aprila 2018. godine je objavio javni poziv za izražavanje interesa za podršku fizičkim licima i registrovanim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata u 2018. godini. Poziv je zatvoren 25. maja 2018. godine.

Na javni poziv su se mogla prijaviti zainteresovana fizička lica i obrti koji nisu stariji od 6 mjeseci od objave javnog poziva sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, navedenih u smjernicama javnog poziva, Komisija za evaluaciju pristiglih prijava je jednoglasnom odlukom predložila listu kandidata za učešće u specijalističkom programu za razvoj poduzetništva kako slijedi:

Redni broj

Ime i prezime podnosioca prijave

Općina

1

Mara Stjepanović

Vareš

2

Fuada Turčinović

Zenica

3

Semra Ljubović

Visoko

4

Edin Smajić

Visoko

5

Vesna Ćurić

Visoko

6

Slobodan Dobrijević

Visoko

7

Sanjin Selimović

Zenica

8

Anita Marinčić

Žepče

9

Osman Numić

Tešanj

10

Fikreta Maličbegović

Žepče

11

Goran Papić

Žepče

12

Irfan Husanović

Tešanj

13

Emina Porča

Visoko

14

Alen Galijašević

Maglaj

15

Mustafa Hasaković

Zavidovići

Gore navedeni uspješni kandidati će naknadno biti obavješteni o terminu početka specijalističkog višednevnog treninga programa za poduzetnike.

Javni poziv za izražavanje interesa za podršku fizičkim licima i obrtima s područja Zeničko-dobojskog kantona, objavljen je u okviru LIR projekta, koji predstavlja trogodišnju inicijativu (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova.

Projekat LIR se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH, i ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma