OBAVIJEST SA 43. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

10 Apr 2018
5633 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 43. sjednici održanoj dana 30.03.2018. godine, i nastavku sjednice održanom 06.04.2018. godine razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dodatka na plaću državnih službenika i namještenika zaposlenih u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za posebne uvjete rada,
  2. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,

 

Nakon završenog razmatranja dopisa sekretara Skupštine o utvrđivanju prava na dodatak na osnovnu plaću državnih službenika i namještenika zaposlenih u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/02-14-5253-2/18 od 29.03.2018. godine, Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću državnih službenika i namještenika zaposlenih u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za posebne uvjete rada nije imala potrebnu podršku članova Komisije da bi bila donesena. Povodom razmatranja prijedloga za donošenje navedene Odluke, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

  1. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, utvrdila je Prijedlog Vladi Kantona za  izmjenu i dopunu člana 8. stav (1) Odluke o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa  i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, broj: 02-14-5253/18 od 27.03.2018. godine, u smislu da se u navedenoj Odluci utvrde, osim za poslove „Vozač“ , i  poslovi sa posebnim uslovima rada  za ostale zaposlene namještenike i državne službenike u  Stručnoj službi Skupštine, te da se za obavljanje tih poslova utvrde posebni dodaci na plaću.
  2. Sastavni dio ovog Izvještaja je Prijedlog Komisije za izmjenu i dopunu člana 8. stav (1) Odluke o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, broj: 02-14-5253/18 od 27.03.2018. godine.

 

Nakon završenog razmatranja po drugoj tački dnevnog reeda, Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kojim je predloženo usklađivanje obračuna troškova prijevoza za članove Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao i za poslanike u Skupštini Kantona i vanskupštinske članove radnih tijela i članove Kolegija Skupštine nije imao potrebnu podršku članova Komisije da bi bio prihvaćen i donesen.

                                                                                                                                        

                         Stručna služba Skupštine ZDK   

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma