OBAVIJEST SA 42. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

05 Apr 2018
5570 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 42. sjednici održanoj dana 27.03.2018. godine,  razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

  1. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
  2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu,
  3. Donošenje Odluke o vrsti i visini novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2018. godinu,
  4. Donošenje Odluke o dodatku na plaću predsjedavajućeg Skupštine koji dužnost obavlja profesionalno,

 

Nakon završenog razmatranja Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, Komisija je istu podržala, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.

Nakon završenog razmatranja Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu Komisija je isti podržala,  te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni  Izvještaj prihvati. 

Pod trećom tačkom dnevnog reda Komisija je shodno odredbama članova 8. i 18. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:1/18), kao nadležna skupštinska komisija, sa 4 glasa “za”, jednim glasom “protiv” i bez “uzdržanih” glasova donijela Odluku o vrsti i visini novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine, za 2018. godinu.

Povodom četvrte tačke dnevnog reda, a s obzirom da dodatak na plaću predsjedavajućem Skupštine treba da bude u iznosu kakav je utvrđen na sjednici Vlade Kantona za premijera Kantona odgovarajućom Odlukom Vlade Kantona,  te kako Komisija još nije dobila Odluku Vlade Kantona o utvrđivanju dodatka na plaću za premijera Kantona,  Komisija je jednoglasno zauzela stav da se odgodi razmatranje ove tačke,  te će se ista ponovo razmatrati, kada dobiju navedenu Odluku Vlade Kantona. 

                                                                                                    

                                                                                                       Stručna služba Skupštine ZDK       

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma