OBAVIJEST SA 54. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

14 Mar 2018
6019 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  54. sjednici održanoj dana 12.03.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
  2. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
  3. Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i usvajanje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu
  4. Inicijativa Damira Jukića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Rezolucije ili drugog pravnog akta u vezi sa podrškom izgradnji buduće trase auto-puta Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona, (preko Žepča–Zavidovića, poznata trasa Tuzla-Bijeljina do Beograda)
  5. Razmatranje dopisa Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-06/18 od 07.02.2018. godine sa priloženim zahtjevom gradonačelnika općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 5/11) i utvrđivanje odgovora Ustavnom sudu FBIH po istom zahtjevu,

                                                                                       

Nakon razmatranja Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala ja je navedeni akt u skladu sa pravnim sistemom, tj. Zakonom o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Ze-Do kantona”, broj:4/97 i 8/10) i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Po završenom razmatranju  Inicijative Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, te  sa članom 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Nakon završenog razmatranja  Inicijative Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i usvajanje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom,  pravnim sistemom , te  sa članom 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

Po završenom razmatranju Inicijativa Damira Jukića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Rezolucije ili drugog pravnog akta u vezi sa podrškom izgradnji buduće trase auto-puta Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona, (preko Žepča–Zavidovića, poznata trasa Tuzla-Bijeljina do Beograda), Komisija je konstatovala da je ista podnesena u skladu sa članom 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, uz preporuku Komisije da se podrška  navedena u inicijativi može iskazati kroz donošenje deklaracije, shodno članu 103. Poslovnika,  a koji glasi: ”Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima ili drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu”.

Po završenom razmatranju dopisa Ustavnog  suda  Federacije BiH, broj: U-06/18 od 07.02.2018. godine, (zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine dana 12.02.2018. godine), kojim se u roku od 30 dana od dana prijema istog dopisa traži dostava odgovora o navodima iz zahtjeva načelnika Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa  Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene noviname FBiH”, broj: 64/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), donesenim od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  povodom kojih se pred Ustavnim  sudom Federacije BiH, vodi postupak u predmetu broj: U-06/18,  Komisija je shodno članu 172. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon uvida u spis predmeta, uvida u pribavljenu dokumentaciju i prijedloge za odgovor dostavljene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite aktom broj: 16-05-2187-2/18 od 26.02.2018. godine i Sekretarijata za zakonodavstvo, aktom broj: 03-02-05-2187-1/18  od 26.02.2018. godine, te nakon provedene rasprave, utvrdila Odgovor Ustavnom sudu FBiH po pomenutom zahtjevu, koji će se dostaviti Ustavnom sudu u ostavljenom roku.

 

Stručna služba Skupštine

Zadnji put promjenjen Srijeda, 14 Mart 2018 07:29

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma