Printaj ovu stranu

UNESCO-Poziv za dostavu prijava za organizaciju Međunarodnog dana džeza za 2020. godinu

12 Mar 2018
3896 puta

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je putem Federalnog ministarstva kulture i sporta obaviješteno o pozivu za dostavu prijava za organizaciju Međunarodnog dana džeza za 2020. godinu.

U prilogu ove informacije je UNESCO-ov poziv.

Formular za prijavu popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u) uz traženu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti Državnoj komisiji za saradnju BiH sa UNESCO-om, najkasnije do 01.06.2018. godine.

Snimi dodatak