124. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.12.2017.godine

16 Feb 2018
22865 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Radne grupe za realizaciju mjera za unapređenje primjene Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji BiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji Programa VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći putem Centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u stvaranju preduslova za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao podrška realizaciji programskih aktivnosti za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kantonalnom udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “Dlan” Zenica, kao podrška osnivanju Koalicije osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona i pokretanja njenih programskih aktivnosti;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Preko, općina Žepče, kao pomoć za sanaciju kanalizacione linije u naselju Tuke u Mjesnoj zajednici Preko, a s ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na područje općine Žepče;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Fojničani“ Maglaj kao pomoć u realizaciji projekta socijalne inkluzije „Dnevni centar za socijalnu inkluziju“ na povratničkom ruralnom području općine Maglaj, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na područje općine Maglaj;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju žena “Majska ruža” Zavidovići, kao podrška u realizaciji planiranih programskih aktivnosti;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zdravstvenih radnika ustanove;
 12. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstva za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Alija Nametak“ Visoko;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hajdarovići“ Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „U susret Božiću“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za otkup jagodičastog voća;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava pravnim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za podršku prerađivačima pilećeg mesa;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća u 2017. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 3 goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 6 pčelinjih društava;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017. godinu, broj: 02-14-2482/17 od 23.02.2017. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravaju finansijskih sredstva novinsko-izdavačkom privrednom društvu „Naša riječ“ d.o.o. Zenica za specijalno izdanje povodom manifestacije ZEPS 2017;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Mušić (Salema) Husi, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Arifa) Smailu, ratnom vojnom invalidu 40% i licu u stanju socijalne potrebe iz Kaknja, sa transfera Ministarstva za boračka pitanja, i sa transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Smajić (Mumina) Redži, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Unkić (Redžo) Mini, udovici poginulog branioca iz Tešnja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Antunović (Ivana) Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Gašić (Ivana) Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Ivić (Ivana) Goranu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Marković (Ivana) Vinku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Matijević (Mate) Pavi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Penava (Ante) Mirku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Perić (Nikole) Mirku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Topalović (Salim) Sabahudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Mahmutović (Mustafe) Hidajetu, dobitniku ratnog priznanja „Medalja za hrabrost“ iz Zavidovića u svrhu kupovine stambenog objekta i saniranja istog, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Šehić (Mustafa) Sifetu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjak (Uzeira) Eminu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Zenice, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Stupar (Halila) Zikretu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmić (Asim) Asimu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Oruč (Avde) Beganu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Dedić (Mustafe) Selvedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice sa transfera Ministarstva za boračka pitanja i sa transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Mehić (Nezir) Amiru, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Topčić (Rame) Admiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Hodžić (Mehmeda) Edinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Mašić (Jusufa) Semizu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Čajić (Halida) Admiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Saliha) Esadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Gazija (Hasana) Ševkiji, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Vehabović (Mehmedalije) Semiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Selimović (Hazima) Jasminu i Selimović (Ibrahima) Nuri, demobiliziranom braniocu/braniteljici iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Hamzić (Mehmeda) Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmetbegović (Muniba) Ahmetu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Tutundžić (Rame) Suvadi, demobiliziranoj braniteljici iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Halilović (Mehmeda) Mehmedaliji, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu prilagođavanja stambenog objekta, zbog posljedica oštećenja organizma, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Hrnjić (Muharema) Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Nalić (Sulejmana) Seidi, udovici demobiliziranog branioca iz Maglaja u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Burejić (Huseina) Fahrudinu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Bešić (Husejina) Mustafi, ratnom vojnom invalidu 30% iz Maglaja u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Mehinagić (Hasana) Saneli, udovici ratnog vojnog invalida 60% iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Kalabić (Rame) Feridi, udovici umrlog ratnog vojnog invalida 40% iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Saliha) Anesi, djetetu poginulog branica iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 64. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godine, usklađen sa Programom rada Skupštine za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 65. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa rukovodećeg državnog službenika - Sekretar Vlade;
 67. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Sekretara Vlade Zeničko-dobojskog kanton;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma