OBAVIJEST SA 10. SJEDNICE KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

30 Jan 2018
6281 puta

Komisija za boračka i invalidska pitanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 10. sjednici, održanoj  29.01.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;

 

Po završenom razmatranju Prijedloga Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa „za“ i 2 glasa „uzdržan“ podržala navedeni akt i predložola Skupštini Kantona da navedeni isti donese.

Povodom razmatranja navedenog akta, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa „za“ i 2 glasa „uzdržan“ donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za boračka i invalidska pitanja podržava amandman člana Komisije Naide Delibašić na Prijedlog Bužeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, kojim se predlaže uvođenje novog transfera na poziciji Ministarstva za boračka pitanja za finansiranje odbrane optuženih pripadnika Armije R BiH.

 Osim navedenog zaključka, Komisija je sa 4 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ , donijela i sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za boračka i invalidska pitanja predlaže Ministarstvu za boračka pitanja da od općinskih i gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu traži transparentnost kada je u pitanju dodjela budžetskih sredstava iz Budžeta Kantona-Ministarstvo za boračka pitanja po bilo kom osnovu, putem objavljivanja spiskova korisnika na oglasnoj tabli općine, odnosno Grada.

Osim navedenog zaključka, Komisija je jednoglasno sa 5 glasova „za“ donijela i sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za boračka i invalidska pitanja sugeriše Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u nastavne planove i programe uvrsti što više časova o vrijednostima i tekovinama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. te jednoglasno sa 5 glasova „za“ donijela i sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za boračka i invalidska pitanja sugeriše Ministarstvu za boračka pitanja da pristupi izmjeni Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 4/14) u smislu da se ublaže kriteriji za dodjelu stipendija (člana 8. stav (1) tačka c).

 

                                                                                                                  Stručna služba Skupštine

Zadnji put promjenjen Utorak, 30 Januar 2018 10:26

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma