OBAVIJEST SA 51. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

18 Jan 2018
5653 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  51. sjednici održanoj dana 16.01.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

 

 1. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 3. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona

- Amandman I i II  poslanika Samira Lemeša,

-  Amandman I poslanika Edhema Fejzića,

- Amandma I Kluba poslanika Demokratske Fronte,

- Amandman I-VII poslanika Muniba Husejnagića,

- Amandman I-XVII Kluba poslanika Stranke demokratske akcije,

- Amandman I poslanika Ive Tadića,

- Amandman I i II poslanika Damira Jukića,

- Amandman II Kluba poslanika Demokratske fronte ,

- Amandman I-V Kluba poslanika Stranke za BiH,

-Amandman I i II poslanika Rifata Delića,

 

 1. Inicijativa Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu člana 28. stav 6. i 8. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Utvrđivanje Prečišćenog teksta Zakona o Javnoj Ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17 i 13/17)

                                                                                            

Nakon završenog razmatranja Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu Komisija je većinom glasova, sa 5 glasova “za” , bez glasova “protiv” i sa jednim glasom “uzdržan” konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom, odnosno Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 Po završenom razmatranju  Nacrta Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je konstatovala sa 5 glasova “za” i jednim glasom “uzdržan” da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom, odnosno Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Povodom razmatranja amandmana na navedeni Prijedlog Zakona, Komisija daje sljedeće mišljenje:

 • Amandman I poslanika Samira Lemeša na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH (član 2. stav (2) tačka b) i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a Amandman II poslanika Samira Lemeša na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I poslanika Edhema Fejzića na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I Kluba poslanika Demokratske Fronte, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I-VII poslanika Muniba Husejnagića, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I-XVII Kluba poslanika Stranke demokratske akcije, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I poslanika Ive Tadića, , na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I i II poslanika Damira Jukića na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 • Amandman II Kluba poslanika Demokratske fronte, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I-V Kluba poslanika Stranke za BiH, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Amandman I i II poslanika Rifata Delića, na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

 

Po završenom razmatranju Inicijative Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu člana 28. stav 6. i 8. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

 

Nakon razmatranja Prijedloga Prečišćenog teksta Zakona o Javnoj Ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17 i 13/17) , Zakonodavno-pravna komisija Skupštine je na osnovu člana  2. Zakona o izmjeni  Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17) i člana 44. stav 1. tačka d) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), utvrdila  Prečišćeni tekst Zakona o Javnoj Ustanovi Univerzitet u Zenici, koji će biti posredstvom Stručne službe Skupštine poslan na objavu „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma