127. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

03 Jan 2018
1919 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 127. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 05.01.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
  2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2018. godine;
  4. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine;
  5. Izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
  6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, sa Prijedlogom Zaključćka o prihvatanju;
  7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
  8. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
  9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma