OBAVIJEST SA 34. SJEDNICE KOMISIJE ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, IZBJEGLICE I ZDRAVSTVO

15 Dec 2017
5434 puta

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 34. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Nacrt (federalnog) Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu,
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za godinu -
  1. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini.       

Po završenom razmatranju Nacrta (federalnog) Zakona o mirnom rješavanju radnih  sporova, predloženog od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, Komisija je podržala mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je prihvaćeno Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-02-14517/17 od 20.10.2017. godine, koji je donesen na 115. sjednici Vlade Kantona, te predlaže da navedeno Mišljenje bude sastavni dio zaključka Skupštine koji će sadržavati Mišljenje Skupštine po Nacrtu pomenutog federalnog Zakona. Pored navedenog stava, Komisija podnosi primjedbu na član 24. stav (1) Nacrta (federalnog) Zakona o mirnom rješavanju radnih  sporova, u smislu da se precizira vrsta stručne spreme koju treba da ima miritelj.

Nakon završenog razmatranja Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je iste podržala, te predložila Skupštini Kantona da donese Odluku o davanju saglasnosti na navedene akte.

Po završenom razmatranju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, Komisija nije imala primjedbi, te predlaže Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.

Nakon završenog razmatranja Informacije o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini,  Komisija nije imala primjedbi, te predlaže Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.                                                                                                                                   

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma