OBAVIJEST SA 47. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

30 Nov 2017
5553 puta

Zakonodavno-pravna komisija, na  47. sjednici održanoj dana 28.11.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

 

  1. Amandman LXII Kluba poslanika DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Ustav Zeničko-dobojskog kantona
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu-skraćeni postupak
  • Amandman I i II Klubova poslanika SDP-a i DF-a
  1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za godinu -skraćeni postupak
  2. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona- skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
  4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite,

 

1. Po završenom razmatranju Amandman LXII Kluba poslanika DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Ustav Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je isti podnesen shodno članu 167. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da postoji pravni osnov u Komentaru broj 15 UN o pravu na vodu, te u Međunarodnom ugovoru o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,  koji je sastavni dio Aneksa Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te time i dio pravnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

2.Po završenom razmatranju Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu koji je Vlada Kantona predložila za razmatranje po skraćenom postupku, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom tj. Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 I 104/16) i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.

  • Nakon razmatranja Amandmana I i II Klubova poslanika SDP-a i DF-a, Komisija je konstatovalada su isti blagovremeni ali da su formalno-pravno neispravni, jer se istima predlaže skidanje sredstava sa zbirnog ekonomskog koda, a zatim istih sredstava sa pojedinačnih pozicija u okviru istog ekonomskog zbirnog koda.

3.Nakon završenog razmatranja Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu koji je Vlada Kantona predožila za razmatranje po skraćenom postupku, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom tj. Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 I 104/16) i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.

4. Po završenom razmatranju Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona koji  je Vlada Kantona predožila za razmatranje po skraćenom postupku, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.

5. Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici koji  je Vlada Kantona predožila za razmatranje po skraćenom postupku, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.

6.Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, Komisija je konstatovala da je naveden akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma