OBAVIJEST SA 14. SJEDNICE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

13 Nov 2017
6266 puta

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona , kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine na na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 08.11.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Razmatranje predstavke J.L. u vezi eventualnog nepoštivanja Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgojitelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona
  2. Razno,                  

 

Nakon razmatranja  predstavke J.L. u vezi eventualnog nepoštivanja Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgojitelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, u kojoj imenovani navodi da se prijavio na konkurs raspisan 01.08.2017. godine na radno mjesto „profesor historije“ na određeno vrijeme u JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, ali da mu prilikom bodovanja Školski odbor svjesno nije uzeo u obzir ovjerenu kopiju radne knjižice u kojoj mu je bilo upisano više staža, već je uzeo u obzir Uvjerenje Porezne uprave  ispostava Živinice u kojoj nije upisan staž od 04.09.2006-31.01.2007, od 01.09.2008-11.08.2009  i od 01.09.2009-29.07.2010. godine, čime se oštećen sa 27 mjeseci radnog staža ili 4,05 bodova te  je iz tog razloga  bio drugi na rang-listi  i nije primljen u radni odnos, Komisija je donijela sljedeći:

 ZAKLJUČAK

  1. Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, shodno članu 44a stav 1 tačka f) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog Kantona koji glasi: „Komisija za borbu protiv korupcije inicira ispitivanje i razmatranje eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona po vlasitom saznanju ili po podnesenim prijavama i o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještava mjerodavne organe“, je cijenila dokumentaciju priloženu uz prijavu J.L.
  2. Komisija je konstatovala da je Dopunom Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17) regulisano da se radni staž, izuzev ovjerene radne knjižice, dokazuje i potvrdom izdatom od strane nadležnog ureda Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili potvrdom nadležne porezne ispostave Porezne uprave.
  3. Komisija je konstatovala da podnosiocu prijave nije uvažena ovjerena kopija radne knjižice, iz razloga što nije ovjerena svaka stranica knjižice, i pored činjenice da je imenovani tražio i dobio potvrdu Službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Živinice da je ovjera valjana, a u kojoj je zavedeno više perioda radnog staža u odnosu na Uvjerenje Porezne uprave ispostava Živinice, te da radne knjižice, iako su prestale da važe shodno članu 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/2016) i dalje imaju svojstvo javne isprave.
  4. Shodno navedenom, zbog neuvažavanja od strane Školskog odbora MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo prilikom bodovanja dokaza o radnom stažu koji je povoljniji za kandidata, i pored činjenice da je imenovani u žalbenom postupku priložio dokaz da je ovjera radne knjižice valjana, a što u žalbenom postupku nije razmatrano već je prigovor odbijen bez navođenja razloga, što dovodi u sumnju Komisiju u postojanje koruptivnih radnji prilikom zapošljavanja, prijava sa kompletnom dokumentacijom će se dostaviti Kantonalnom tužilaštvu Zenica, putem Stručne službe Skupštine, radi provjere da li je u postupku prijema kandidata na mjesti nastavnika u MSŽ“Musa Ćazim Ćatić“, bilo elemenata krivičnog djela.

 

Pod tačkom dnevnog reda „Razno“, Komisija nije imala pitanja za razmatranje, te je konstatovala da su od održavanja prethodne sjednice zaprimljene dvije prijave, i to anonimna prijava protiv profesora Ekonomskog fakulteta R.Đ., te prijava poslanika Fejzić Edhema, u vezi izbora asistenata na Pravnom fakultetu u Zenici, koje će se razmatrati na jednoj od narednih sjednica Komisije.

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma