OBAVIJEST SA 46. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

31 Okt 2017
5587 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na  46. sjednici održanoj dana 27.10.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Inicijativa Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Inicijative Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče
 4. Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBIH“, broj: 41/01 i 22/05)
 5. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/05)
 6. Inicijativa Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 1/14)
 7. Inicijativa Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 11/02, 1/04 i 9/11)
 8. Inicijativa grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16).
 • Nakon razmatranja Nacrta Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine,  sa prijedlogom da se navedeni Nacrt Zakona uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
 • Po završenom razmatranju Inicijative Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona,  Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.
 • Po završenom razmatranju Inicijativa Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i  Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče,  Komisija je konstatovala da su navedene Inicijative u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da su podnesene shodno članu Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjavaju propisane uslove za njihovo razmatranje od strane Skupštine Kantona.
 • Nakon završenog razmatranja Inicijative Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBIH“, broj: 41/01 i 22/05), Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom, imajući u vidu član 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federtacije Bosne i Hercegovine, koji reguliše da inicijative za donošenje zakona mogu pokrenuti skupštine kantona, gradska i općinska vijeća, kao i građani, preduzeća i druge pravne osobe u okviru svojih ustavnih ovlaštenja, te da ista ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.
 • Po završenom razmatranju Inicijative Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/05) , Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.                                               
 • Nakon završenog razmatranje Inicijativ Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 1/14), Komisija je konstatovala da je ista  podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, jer je ista dostavljena od strane Gradskog  vijeća Zenica, ali  da nije u skladu sa  članom 100. Zakona o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da će se odgovorno lice u pravnom licu koje odobri priključenje bespravno izgrađenog objekta na javnu mrežu vodovoda, kanalizacije ili električne mreže kazniti za krivično djelo zatvora u trajanju od jedne do tri godine.
 • Nakon završenog razmatranja Inicijative Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 11/02, 1/04 i 9/11), Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.
 • Po završenom razmatranju Inicijative grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16), Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona, sa napomenom da dio navedene inicijative za izmjenu člana 7b), člana 18. stav (3), člana 26. stav (1) i (2)  Zakona nije u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima (“Službene novine F BiH”, broj: 66/13 i 100/13).

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma